Wellmann Oszkár
Wellmann Oszkár

2021. október 17. Vasárnap

Wellmann Oszkár

állatorvos

Születési adatok

1876. október 8.

Szászrégen, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1943. május 4.

Budapest


Család

Fia Wellmann Imre (1909-1994) történész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.).

Életút

Az Állatorvosi Főisk.-n állatorvosi okl. (1897), állatorvos-doktori okl. szerzett (1907), közben a bécsi és a berlini mg.-i főisk.-n is tanult, majd hosszabb tanulmányutat tett Dániában, Franciao.-ban, Hollandiában, Nagy-Britanniában és Svájcban (1908-1909). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.). - Az Állatorvosi Főisk. Élettani Int. tanársegéde (1897-1901), Kaposvárott gyakorló állatorvos (1901-1906), az Állatorvosi Főisk. Állattenyésztéstani Tanszék segédtanára (1907-1910), r. tanára (1910-1934); közben a főisk. rektora (1931-1933). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen az állattenyésztéstan ny. r. tanára (1934-1943). A török és a perzsa kormány meghívására Töröko.-ban, ill. Iránban irányította a korszerű állattenyésztés megszervezését (1932-1934). A Felsőház tagja (1936-1941).Az állattenyésztés fiziológiai, biokémiai, anyagforgalmi, ill. biológiai-örökléstani kérdéseivel fogl. Mo.-on először vetette alá állatok testét kvantitatív kémiai elemzésnek, elsőként határozta meg az állati hús- és zsírtermelés energiaszükségletét, tisztázta az ásványi sók forgalmának problémáját. Gyakorlati munkássága nagymértékben hozzájárult a mo.-i állattenyésztés fellendüléséhez. Nevéhez fűződik az okszerűbb takarmányozás és a szarvasmarha-törzskönyvezési rendszer kidolgozása. Különösen jelentősek a rachitisre vonatkozó kutatásai. Emlékére a M. Agrártud. Egyesület (MAE) Állattenyésztők Társasága ~-emlékérmet alapított (1973).

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok a Ca, Mg. és P forgalmáról éhezõ állatokban. Budapest,1907
Vizsgálatok a Ca, Mg. és P forgalmáról éhezõ állatokban. Bonn,1908
A tehéntej és a korrigált lefölözött tej kihasználása. Budapest,1913
Fiatal malacok anyag- és energia-forgalma malacelemzéssel egybekötött etetési kísérletek alapján. Budapest,1916
Fiatal malacok anyag- és energia-forgalma malacelemzéssel egybekötött etetési kísérletek alapján. Berlin,1921
Általános állattenyésztéstan. Budapest,1921
Fiatal állatok anyagcseréje és energiaforgalma. Budapest,1925
A meghonosulás hatása a háziállatokra és a külföldi állatfajták eredményes tenyésztésének feltételei. In: Az Orvos-, Műszaki és Természettudományi Országos Kongresszus munkálatai Budapest,1926
Magyarország állattenyésztése. I. Szarvasmarha-tenyésztés. Budapest,1926
Szarvasmarhák bírálata és törzskönyvelése. Budapest,1926
Küllemtan. Budapest,1927
A szarvasmarha-tenyésztés idõszerű kérdései. Budapest,1927
A borjú felnevelése. Budapest,1928
A rachitis kóroktana. Budapest,1932
A rachitis kóroktana. Jena,1932
A fiatal szervezet anyagcseréje. Állattenyésztõk Lapja h.n.,1937
A baromfi, szarvasmarha, juh, kecske, kutya és nyúl tenyésztése. Budapest,1938
A borjú okszerű felnevelése. Budapest,1939
Az örökléstan újabb vívmányai és gyakorlati hasznosítása. In: A mezõgazdasági haladás újabb vívmányai Budapest,1940
Különbözõ összetételű táplálékok hatása a táplálóanyagok kihasználására és a csontfejlõdésre. Budapest,1942
A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének eszközei. In: Haladó gazdák útmutatója Budapest,1942
Zusammenfassende Darstellung des Wesens der Rhachitis und verwandter Knochenerkrankungen im Lichte neuzeitlicher Forschungen. Budapest,1949

Irodalom

Irod.: Marek József gyászbeszéde W. O. r. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1943
Battha Pál:W. O. Köztelek 1943
Battha Pál:W. O. Magyar Állattenyésztés 1943
W. O. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan körébõl 1943
Baintner Károly:Emlékezés W. O. professzorra. Magyar Állatorvosok Lapja 1943
Baintner Károly:Emlékezés W. O. professzora. Magyar Állatorvosok Lapja 1977
Szõllõsy Gábor:W. O. szakértõi tevékenysége Törökországban 1932-33-ban. Magyar Mezõgazdasági Múzeum Közleményei
Bodó Imre:Emlékbeszéd W. O. halálának 50. évfordulójára. Állattenyésztés és Takarmányozás 1993
Fehér Dezsõ:Emléksorok Wellmann professzor halálának évfordulójára. Magyar Állatorvosok Lapja h.n.,2003

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013