Károlyi Mihály tragédiája
Károlyi Mihály tragédiája

2021. május 17. Hétfő

Károlyi Mihály tragédiája

Egy tisztaszívű forradalmár 


A Nagy Háborút követő Nagy Összeomlás után forradalmi helyzet alakult ki Mazúriában. A nép forrongott, Ravelszki, a tisztaszívű forradalmár és kiváló szónok, valamint helyettese, Gregor, általános sztrájkot készült kihirdetni. Balth, a kétszínű miniszterelnök, a forradalomtól való félelmében, a polgárháborútól sem riadt vissza: sőt arra a gazemberségre vetemedett, hogy titokban a szomszédos állammal, Labiával tárgyalt. Beleegyezett abba, hogy Labia intervenciós csapatokat küldjön Mazúriába, hogy leverje a nép lázadását. Ám ennek a „baráti segélynyújtásnak“ súlyos ára volt: ha a szomszédos labiai csapatok győznének, Mazúria beleegyezik a vitatott terület, az arami fennsík Labiához csatolásához. A hazaárulást megelőzendő, Ravelszki titokban Labiába utazott, hogy a helyi forradalmi párt küldöttjeivel tárgyaljon, Ha ott is kitörne egy forradalom, az megakadályozná a labiai intervenciót.

A titkos küldetésről nem tudott senki csak Rita, Ravelszki társa, Gregor, Ravelszki helyettese és Balth, a miniszterelnök…

A Nagy Összeomlást követő forradalmi helyzetben elindult hát Ravelszki, hogy tárgyaljon a labiai elvtársakkal. Autója százkilométeres sebességgel gurult a labiai határ felé, amikor egy hídon beindult az időzítő szerkezet. Mind a sofőr, mind a tisztaszívű forradalmár azonnal meghalt. A merénylet híre új helyzetet teremtett. Gregor, Ravelszki helyettese, a forradalmár emlékére, rögtön bejelentette az általános sztrájkot. Balth miniszterelnök elhatárolódott „a kellemetlen incidenstől“, ám az általa kivezényelt katonák a sztrájkolók oldalára álltak. Amin Ravelszki életében éveken át szisztematikusan dolgozott, halála után Gregor azonnal megvalósította. Kitört és győzött a forradalom! Ravelszki azonban mégsem halt meg. A felrobbant híd alól súlyosan megsebesülve, de túlélte a gyilkossági kísérletet. A falusi postahivatalban, egy postás kisasszony bujtatta el. Jobb ha egyelőre nem mutatkozik, hisz az ő halálhírére tört ki a forradalom.

Ravelszki megmeneküléséről nem tudott senki csak Rita, Ravelszki társa, Gregor, Ravelszki helyettese és Balth, a miniszterelnök…

 

A Ravelszki halálát követő forradalmi helyzetben Gregor meggyőzte Ravelszkit arról, hogy a forradalomnak szüksége van hősökre! Ravelszki, a tisztaszívű forradalmár, mártírként halt meg, halálával a dolgozó nép forradalmi ügyét szolgálta, élete példa lesz majd a jövő nemzedékeinek. Az ő eszméjét Gregor, a már életében kinevezett helyettes fogja megvalósítani. Az élő és a „halott“ forradalmár forradalmi esküt kötött. Gregor szavát adta, hogy maradéktalanul megvalósítja Ravelszki elképzeléseit, Ravelszki pedig megfogadta, hogy nem fedi fel kilétét. Ritával, társával, mint Jensen doktor és felesége fog élni, egy közösen kijelölt helyen. Élete végéig nem fog nélkülözni. Csak a Jensen házaspártól búcsúztak el: Ravelszki emléke Mazúriában továbbélt, a párt neve pedig Ravelszki-párt lett.

Jensen doktor életéről nem tudott senki csak Rita, Ravelszki társa, Gregor, Ravelszki helyettese és Balth, a miniszterelnök…

A Ravelszki halálát követő években a Jensen házaspár emigrációban élt egy nyugat-európai tengerparti penzióban. Mazúriában Ravelszkiről úttörőcsapatokat, utcákat, tereket, repülőteret, tudományegyetemet neveztek el, továbbá az ő nevét viselte a legnagyobb olajfinomító, valamint szülővárosa is a Ravelszki nevet kívánta felvenni. Minden őróla lett elnevezve, gondolta Jensen doktor, csak éppen a saját neve nem az övé! Gregor viszont Ravelszki nevében saját hatalmát építette ki, megtagadta a tisztaszívű forradalmár elképzeléseit, mindenek előtt a földosztást. A nép talán még rosszabb állapotba került mint valaha volt, ám Ravelszki emléke tiszta maradt. A Jensen házaspárt a penzióban váratlanul felkereste Balth, a volt miniszterelnök, aki egy emigráns nemzeti kormányt hozott létre; s kérte, hogy Rita vagy a férje csatlakozzon hozzá. Rita visszautasította az ajánlatot, nem kívánt egy gyilkossal egy egyesületben, nemzeti viseletben szerepelni. Balth feltűnése azonban végső elhatározásra juttatta Ravelszkit.

Hazatéréséről nem tudott senki csak Rita, Ravelszki társa, Gregor, a miniszterelnök és Balth, a volt miniszterelnök…

 

A Ravelszki halálát követő egyik évfordulón Gregor, a miniszterelnök arra készült, hogy felavassa a forradalmár mauzóleumát. A tisztaszívű forradalmár hármas érckoporsóban nyugodott, leghívebb munkatársai, elsősorban Gregor vitték a súlyos terhet, de a menetben feltűnt Balth, a volt miniszterelnök, az újonnan kinevezett tanácsadó is, akiről alaptalanul terjesztették, hogy egy emigráns nemzeti kormányt tervezne. Az ünnepélyesen felvonulók közül váratlanul kivált egy szegény elmebeteg, aki hangosan kiabálni kezdett: „Én vagyok Ravelszki!“ Mindenki megijedt, ám a rendőrség hamar úrrá lett a rendkívüli helyzeten. Mint kiderült, a mazúriai Marsdorff-féle elmegyógyintézetből hajnalban megszökött egy személyiségzavarral küzdő beteg. Jensennek hívták, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, ám abban a súlyos kényszerképzetben szenvedett, hogy ő a tisztaszívű forradalmár. Az ápoltat szakszerűen visszaszállították az intézetbe. Nemsokára azonban ismét megszökött. Az erőszakos beteget a rendőrök jogszerű fegyverhasználattal halálosan meglőtték. Nem volt ritka ez akkortájt Mazúriában, ahol mindent Ravelszkiről, a tisztaszívű forradalmárról neveztek el.

A gyilkosságról azonban nem tudott senki csak Rita, Gregor, a miniszterelnök és Balth, a tanácsadó…

 

Az írás nem gróf Károlyi Mihály tragédiájáról szól!

Az írás gróf Károlyi Mihály tragédiájáról szól…

 

Ravelszki. Történelmi dráma kilenc képben.

Írta gróf Károlyi Mihály, Londonban, 1927-ben. Megjelent Budapesten, a Magvető Kiadó gondozásában, 1970-ben. Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház, 1979-ben.

 

A Névpont – www.nevpont.hu – legújabb írása nagykárolyi gróf Károlyi Mihályra emlékezik.

Írások róla az alábbi linken olvashatók:

https://nevpont.hu/tanulmany/karolyi-mihaly-tragediaja-e33d9

https://nevpont.hu/tanulmany/az-igazi-karolyi-fe998

https://nevpont.hu/palyakep/karolyi-mihaly-7e6b2

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Esszé

Megjelent: nevpont.hu 2021