Vajta László
Vajta László

2024. február 24. Szombat

Vajta László

kémikus

Születési adatok

1920. április 14.

Budapest

Halálozási adatok

1979. május 23.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1942); közben a Müncheni Műsz. Egyetemen is tanult, a kémiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (addigi tevékenységéért, 1960), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.). - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Int. gyakornoka (1941-1942), a csepeli Shell Kőolaj Rt., ill. a Csepeli Kőolajip. Váll. laboratóriumi mérnöke, üzemmérnöke, ill. igh. főmérnöke (1942-1951), a Bánya- és Energiaügyi Min. Ásványolaj-feldolgozóip. Főoszt. h. vezetője (1951-1953), a M.-Szovjet Olajip. Rt. (MASZOLAJ) főmérnöke (1953-1954), a Vegyip. és Energiaügyi Min. főosztályvezető-h.-e (1954-1957), az Orsz. Kőolaj- és Gázip. Tröszt vezérigh.-e (1957-1979). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológiai Tanszék előadója (1949-1959), egy. docense (1959-1962), egy. tanára (1962. júl. 28.-1979). A Veszprémi Vegyip. Egyetem egy. docense (1951-1959).A m. kőolajfeldolgozó-ip. kutatások meghatározó személyisége, irányítója. Irányításával épültek Mo.-on - külföldi vállalatok bevonása mellett - az első benzinreformáló és -aromatizáló, ill. kenőolaj-hidroraffinációs üzemek. Mo.-on elsőként fogl. kenőolajok adszorpciós vizsgálatával, bevezette a különleges minőségű, adalékolt motorkenőolajokat; a nagylengyeli kőolaj megjelenése után kidolgozta a közvetlen desztillációval történő keménybitumen gyártását. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a kétütemű, szikragyújtású motorolajok, mint új motorolajtípusok tud. alapjainak kidolgozásában. Vizsgálta még a radioaktív sugárzási energiának a szénhidrogén-reakciók elősegítésére történő felhasználását és a kőolaj-feldolgozó üzemek energetikai problémáinak optimális megoldását.

Főbb művei

F. m.: Ásványolajipar. Budapest,1948
Fagypontcsökkentõk. Magyar Kémikusok Lapja 1949
Ásványolaj-feldolgozóipar. Budapest,1951
Ásványolaj-technológia. Budapest,1951
Oldószeres kenõolaj-finomítás. Budapest,1952
Motorhajtóanyag-gyártás és -felhasználás. Budapest,1952
Kõolaj-feldolgozó gyárak hõenergia-gazdálkodásának tervezési és normatizálási metodikája. Budapest,1952
Ásványolajipar. 2. A motorhajtóanyag-gyártás új útjai. Budapest,1954
Bitumengyártásunk kérdései. Magyar KémikusokLapja 1955
Neuere Erkenntnisse über die ungarischen Bitumen. Erdöl und Kohle 1956
Korszerű ásványolaj-technológiai módszerek. Budapest,1956
Bitumengyártás. In: Bitumen zsebkönyv Budapest,1961
Kenéstechnikai kézikönyv. Budapest,1961
A magyar kõolajipar és a tudományos kutatás. Magyar Tudomány 1962
Production of Aromatic Hydrocarbons on a Petrochemical Basis. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering 1967
A gépzsírgyártás fejlõdési irányai Magyarországon. Magyar Kémikusok Lapja1968
Kémiai technológia. Budapest,1970
Technological Research on the Production of Petrochemical Arometics. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering h.n.,1975

Irodalom

Irod.: Az Akadémia új levelezõ tagja. V. L. Magyar Tudomány h.n.,1973
Benedek Pál:V. L. Magyar Tudomány 1979
Szebényi Imre:László Vajta. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering h.n.,1980

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője