Szendrei János
Szendrei János

2021. október 21. Csütörtök

Szendrei János, 1912-től mindszenti

hadtörténész, művészettörténész, régész

Névváltozatok

1882-ig Wagner

Születési adatok

1857. március 28.

Mindszent, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1927. november 25.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott (1879–1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).

Életút

A M. Nemzeti Múz. (MNM) Régiségtárának gyakornoka (1879–1880), a Honvédelmi Min. tisztviselője (1880–1914); c. miniszteri titkári (1894–1905). c. miniszteri osztálytanácsosi (1905–1911), c. miniszteri tanácsosi rangban (1911–1914); közben hosszabb tanulmányúton járt Ny-Európában, ahol elsősorban a hadtörténeti múzeumügyet tanulmányozta (1890). A millenniumi kiállításon a hadtörténeti csoport (1896), a párizsi világkiállításon a m. hadtörténeti részleg rendezője (1900). – Hadtörténeti, művelődéstörténeti és kultúrtörténeti kutatásokkal fogl. Feldolgozta a mo.-i viseletek történetét. – A Szt. István Akad. r. tagja (1916-tól). Az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat főtitkára (1886–1911). A Műbarátok Körének titkára (1890–1902). Az Orsz. Hadimúz. Egyesület alelnöke (1925–1927). – A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője (1910–1913).

Főbb művei

F. m.: Borsod vármegye őstelepei. (Bp., 1884)
A képzőművészet remekei. I–IV. (Bp., 1882–1885)
2. kiad. 1892
németül: I–II. 1883–1884
lengyelül: I–II. 1884–1885)
Dürer Albert származása és művészete. (Bp., 1885
németül is)
Miskolc város története és egyetemes helyirata. I–V. (Bp., 1890–1912)
A gyűrű történelmi és műtörténelmi szempontból. (Bp., 1890)
Magyar díszítmények. (Bp., 1891)
Magyar viseletképek címeres leveleinkben. (Bp., 1892)
Magyar hadtörténelmi emlékekaz ezredéves országos kiállításon. (Bp., 1896
németül)
A magyar viselet történeti fejlődése. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1903. nov. 9.
Bp., 1905)
Árpád sírja. (Árpád és az Árpádok. Bp., 1907)
Adatok a magyar viselet történetéhez. (Bp., 1908)
A magyar képzőművészek lexikona. I. Szentiványi Gyulával. (Bp., 1915)
A diósgyőri vár története. (Bp., 1927).

Irodalom

Irod.: Miskolczy Simon János: Mindszenti Sz. J. (Bp., 1914)
Tóth Zoltán: Sz. J. (Akadémiai Értesítő, 1927)
Sz. J. (Hadtörténelmi Közlemények, 1927)
Váczy Péter: Sz. J. (Századok, 1927)
Tóth Zoltán: Sz. J. (Turul, 1928)
Leszih Andor: Sz. J. emlékezete. (Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 1956)
Sz. J. Bibl. Összeáll. Kopasz Erzsébet. (Miskolc, 1982)
Dobrossy István–Veress László: Miskolc tudós monográfusa. Százötven éve született Szendrei Wagner János. (Napjaink, 1982)
Seresné Szegőfi Anna: Szendrei Wagner János. (Miskolc, 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013