Schay Géza
Schay Géza

2023. november 30. Csütörtök

Schay Géza

kémikus

Születési adatok

1900. május 26.

Bécs, Ausztria

Halálozási adatok

1991. május 24.

Budapest


Család

Apja Schay Gusztáv honvédtábornok. Fia Schay Zoltán (1942) vegyészmérnök.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1923), a fizikai kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1954. jún. 19.).

Életút

Az Orsz. Kémiai Int. ún. szaknapidíjasa (1922–1926), segédvegyésze (1926–1928), vegyésze, fővegyésze (1928–1943), mint kísérletügyi fővegyész saját kérésére nyugdíjazták (1943), reaktiválása után a M. Ruggyantaárugyár kutató, ellenőrző és textillaboratóriumának vezetője (1943–1949). A berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut für Physikalische Chemie ösztöndíjasa (1926–1928, 1930). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a fizikai kémia magántanára (1929–1939), c. ny. rk. tanára (1939–1949). A BME Vegyészmérnöki Kar Ip. Elméleti Kémiai, ill. Fizikai Kémiai Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1965) és a tanszék vezetője (1949–1965), egyúttal a Gumiip. Kutatólaboratórium (1949–1955) és az MTA KKKI ig.-ja (1954–1969), majd az MTA KKKI nyugdíjas tud. tanácsadója (1970-től). – A termodinamika és a reakciókinetika nemzetközileg is elismert kutatójaként elsősorban a heterogén katalízis, az adszorpció, különösen az elegyek adszorpciójának vizsgálata terén ért el alapvetően új eredményeket. Mo.-on ő kezdeményezte az ún. nem egyensúlyi termodinamika kémiai alkalmazását, s ő dolgozta ki az adszorpció különböző típusainak egységes termodinamikai tárgyalását. Az 1950-es években behatóan fogl. a gumi és a műgumi fizikai kémiai tulajdonságainak vizsgálatával. Nagy érdemeket szerzett a modern szemléletű fizikai kémiai oktatás mo.-i megteremtésében. – Az MTA Fizikai–Kémiai Főbiz. elnöke. A M. Kémikusok Egyesülete elnöke (1957–1972), t. elnöke (1972-től). Az NDK Tud. Akad. tagja (külső: 1962). A Francia Fizikai Kémiai Társaság (1965-től), az Osztrák Kémikusok Egyesülete tagja (1965-től). A Gumiip. Műsz. Tanács tagja. – Közt. Érdemérem (1951), Munka Érdemrend (1955; arany, 1970), M. Közt. babérkoszorúval ékesített zászlórendje (1990). – Kossuth-díj (1952; Erdey-Grúz Tiborral, 1956), BME-emlékérem (1971).

Főbb művei

F. m.: Halogének elválasztása és meghatározása elektrolízissel. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1922)
Hochverdünte Flammen. (Berlin, 1930)
Az ammónia katalitikus bomlása réz és platina felületén. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1947. okt. 20.
megjelent, angolul: The Catalytic Decomposition of Ammonia on Copper and Platinum Surfaces. Hungarica Acta Chimica, 1948)
Elméleti fizikai kémia. I–III. Egy. tankönyv. Erdey Grúz Tiborral. (Bp., 1952–1954
4. kiad. 1964)
Biner folyadékelegyek komponenseinek adszoprciójára vonatkozó észrevételek. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1955. máj. 6.
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
A gázkromatográfia. alapjai. (Bp., 1961)
Elegyadszorpció folyadék–szilárd és folyadék–gőz határfelületen. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Varsányi György: Sch. G. és a BME Fizikai Kémiai Tanszéke. (Kémiai Közlemények, 1981)
Márta Ferenc: Sch. G. (Magyar Tudomány, 1991)
Márta Ferenc: Sch. G. (Akadémiai Műhely. Emlékbeszédek. 1999–2000. Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője