Ponori Thewrewk Emil
Ponori Thewrewk Emil

2022. május 17. Kedd

Ponori Thewrewk Emil

klasszika-filológus

Születési adatok

1838. február 10.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1917. február 23.

Budapest


Család

Testvére Török Aurél (1842-1912) orvos, antropológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; t.: 1906. márc. 23.).

Életút

Testvére Török Aurél orvos. - A pesti (1857-1859), a grazi (1859-1860), a bécsi tudományegyetemen klasszika-filológiát tanult (1860-1861), Bécsben bölcsészdoktori okl. szerzett (1861), áll. ösztöndíjjal a lipcsei és a berlini tudományegyetemen tanult tovább (1873-1874); az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; t.: 1906. márc. 23.). - A budai gimn. h. (1861-1864), r. tanára (1864-1874), egyúttal a József Műegyetemen a m. nyelv és irodalom h. tanára is (1872-1874). A bp.-i tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. rk. (1874-1877), ny. r. tanára (1877-1911); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1895-1897), majd az egyetem rektora (1899-1900).A modern m. klasszika-filológiai tudomány megteremtője, a görög és latin írók kétnyelvű fordítássorozatainak elindítója. Ritmikai és zenetud. kutatásai is fontosak.

Főbb művei

F. m.: Józsa. Költemények. Pest,1862
A hang mint műanyag. Pest,1866
A nyelvészet mint természettudomány. Pest,1869
A nyelv optikája. Pest,1870
A magyar rhythmus rendezése. I. A magyar zene rhythmusa. In: önálló kötetben, mint 2. jav. kiad. Bp., 1881 Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1871
A helyes magyarság elvei. Budapest,1973
Codex Festi Breviati Corvinianus. Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1878
Bevezetés és irodalmi kalauz József fõherceg Czigány nyelvtanához. Budapest,1888
Sexti Pompei Festi De Verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome. Budapest,1889
A magyar zene tudományos tárgyalása. Budapest,1890
Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Budapest,1893
A rhythmusi kérdés. Budapest,1898
A nyelvtudomány és a filológia története egyetemünkön. Budapest,1899
A dallam és a szöveg kongruenciája. Zenevilág 1901
Anakreon. Budapest,1885
Görög anthologiabeli epigrammák. Budapest,1891
Homeros Iliasa. Budapest,1906.

Irodalom

Irod.: Csengery János:P. Th. E. emlékezete. Budapesti Szemle 1918
Pruzsinszky János:P. Th. E. emlékezete. Budapest,1918
Thewrewk-Pallaghy Attila:P. Th. E. Budapest,1940
Ritoók Zsigmond:P. Th. E. Budapest,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője