Polinszky Károly
Polinszky Károly

2021. szeptember 26. Vasárnap

Polinszky Károly

vegyészmérnök, tudománypolitikus

Születési adatok

1922. március 19.

Budapest

Halálozási adatok

1998. augusztus 15.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen vegyészmérnöki okl. (1944), műsz. doktori okl. szerzett (1948), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1964. ápr. 24.; r.: 1976. máj. 7.). - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Tanszék tanársegéde (1943-1944), a Kémiai Technológiai Tanszék egy. adjunktusa (1945-1948); közben a vh. végén egy híradószászlóaljnál katonai szolgálatot teljesített (1944-1945). A M. Ásványolaj- és Földgázkísérleti Int. (MÁFKI) osztályvezetője (1948-1949), az általa megszervezett Nehézvegyip. Kut. Int. (NEVIKI) ig.-ja (1949-1950). A Veszprémi Vegyip. Egyetem Szervetlen Kémiai Technológiai Tanszék alapító tanszékvezető egy. docense (1950-1953), tanszékvezető egy. tanára (1953. aug. 1.-1963); közben a Nehézvegyip. Kar dékánja (1950-1952, 1954-1961) és az egyetem rektora (1961-1963). Művelődésügyi miniszterh. (1963-1974), művelődésügyi miniszter (1974. máj. 13.-jún. 21.), oktatási miniszter (1974. jún. 21.-1980. jún. jún. 27.). A BME Kémia Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1980. júl. 1.-1991. dec. 31.); közben az egyetem rektora (1981-1987). A Nehézip. Min. Nehézvegyip. Igazg.-ának vezetője (1953-1954), az MTA elnökségi titkárságának vezetője (1955-1956), az MTA Műsz. Kémiai Kutatólaboratórium igh.-e (1960-1963), az MTA Műsz. Kémiai Kutatóint. ig.-ja (1966-1974).Műsz. kémiai és szervetlen kémiai technológiai kutatásokkal, elsősorban a szervetlen pigmentek kémiájával és bauxitkémiával fogl., számos, nemzetközileg is elterjedt fluidizációs eljárás kidolgozója. Különösen jelentős tudománypolitikai tevékenysége, vezető szerepet játszott a MÁFKI, a NEVIKI és a Veszprémi Egyetem megszervezésében, az egyetem első tantervének, építési, beruházási és fejlesztési terveinek elkészítője.

Főbb művei

F. m.: Hazai bauxitok ahidrálása, különös tekintettel az iszkaszentgyörgyi bauxitra. Budapest,1948
Gázipar. Budapest,1949
Műtrágyaipar. Budapest,1952
Ömlesztett szilikátok. Magyar Technika 1954
Kémiai technológia. Budapest,
Újabb vizsgálatoka vasoxid-pigmentek kémiája és technológiája területén. Budapest,1960
A kémiai technológiák intenzifikálásának néhány kérdése. MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1966
Műszaki Lexikon. Budapest,
Műszaki kémiai optimálás. Budapestt,1973
Higher Education in Hungary. Bucuresti-Bp.,1985.

Irodalom

Irod.: Benedek Pál:P. K. Magyat Tudomány 1998
Benedek Pál:P. K. In: Akadémiai Műhely. Emlékbeszédek. 1999-2000 Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013