Plank Jenő
Plank Jenő

2024. február 24. Szombat

Plank Jenő

kémikus

Születési adatok

1890. augusztus 9.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1974. november 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1912), műsz. doktori okl. (1917), a gazometriás módszerek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Oszt. Ált. Kémiai Tanszék tanársegéde (1912-1915), egy. adjunktusa (1915-1919), a Kémiai Technológiai Tanszék egy. adjunktusa (1919-1921), az Elektrokémiai Tanszék egy. adjunktusa (1921-1928) és a gazometriás módszerek magántanára (1923-1928), c. ny. rk. tanára (1928-1936), az ált. kémia ny. rk. (1936-1940), ny. r. tanára (1940-1949); közben a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja (1945-1946, 1947-1948).Analitikai kémiával fogl., új analitikai és mikroanalitikai módszereket dolgozott ki, nevéhez fűződik az ún. cseppreakciós módszer kidolgozása. Jelentős eredményeket ért el a gázok belső súrlódásának vizsgálata terén, újszerű gázpipettákat szerkesztett. A II. vh. után vezető szerepet játszott a Bp. ostromakor megrongálódott műegy. épületek helyreállításában és az oktatás megindításában.

Főbb művei

F. m.: A chloroform elszappanosítása reactiokinetikai szempontból. Budapest,1917
Általános és szervetlen chemia műegyetemi hallgatók számára. Budapest,1919
A methylchlorid oldhatóságáról. Magyar Chemiai Folyóirat 1921
Gázok belsõ súrlódásának meghatározása. Magyar Chemiai Folyóirat 1926
Gázanalysis. In: Technikai chemiai vizsgálati módszerek Budapest,1927
Kémia. Budapest,1937
Útmutatás a mennyiségi kémiai elemzéshez. Budapest,1941
Újabb elemzési módszerek. Budapest,1942
Szervetlen kémiai elemzési módszerek. I. Minõségi elemzés. Budapest,1944
Cérium koloriméteres meghatározása. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1944
Komplex vegyületek. Budapest,1948
A fémelemzés módszerei. Budapest,1949.

Irodalom

Irod.: Szabadváry Ferenc:Jenõ Plank. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering 1975
Szabadváry Ferenc Móra László:A Magyar Kémiai Folyóirat száz éve. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője