Pilch Jenő
Pilch Jenő

2023. június 3. Szombat

Pilch Jenő

hadtörténész, honvédtiszt

Születési adatok

1872. május 29.

Pécs, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1937. szeptember 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1935. máj. 16.).

Életút

Testvére Pilch Dezső (1888-1949) festő, művészetpedagógus. - A Ludovika Akad. tényleges állományú tisztképző tanf.-án (1890), Bp.-en felsőbb tiszti tanf.-on végzett (1896), a bp.-i tudományegyetem rk. hallgatójaként történelmet tanult (1911-1913), az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; r.: 1935. máj. 16.). - Csapatszolgálatot teljesített (1890-1901); közben hadnaggyá (1891), majd századossá avatták (1901), a pécsi hadapródisk. segédtisztje, r. tanára (1901-1907), a honvéd gazdasági tisztiisk. r. tanára, parancsnoka (1907-1913), a Ludovika Akad.-n a katonai földrajz r. tanára és az akad. könyvtárának vezetője (1913-1925), egyúttal a vidéki katonai könyvtárak felügyelője is (1920-tól), nyugdíjazták (1925); alezredesi (1920-tól), ezredesi rangfokozatban (1921-től).Újkori, elsősorban 19. sz.-i m. hadtörténettel fogl.

Főbb művei

F. m.: A katonai szellem ébresztése és fejlesztése. Magyar Katonai Közlöny 1908
Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. Hadtörténeti Közlemények 1913
Ausztria-Magyarország hadereje. Budapest,1914
Az 1813. évi hermagori ütközet. In: Fejérpataky László Emlékkönyv Budapest,1917
A budai katonai törvényszék működése 1795-1848-ig. Akadémiai Értesítõ h.n.,1918
Horthy Miklós. Budapest,1928
Hadifogoly magyarok története. Budapest,1930
A magyar katona. Vitézségünk ezer éve. Budapest,1933
A hírszerzés és kémkedés története. Budapest,1936.

Irodalom

Irod.: Gyalókay Jenõ:P. J. Századok 1937
Markó Árpád:P. J. ezredes halála. Magyar Katonai Szemle 1937
Markó Árpád:P. J. Budapesti Szemle 1942
Ács Tibor:A Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedõ katonai tudósai. In: Akadémiai Műhely - Közgyűlési Elõadások. 2000 Budapest,2001
Ács Tibor:A katonai szemmel ébresztése. P. J. tudományos hagyatéka. Hadtudomány h.n.,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője