Korell Ferenc
Korell Ferenc

2021. október 21. Csütörtök

Korell Ferenc

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1928. november 21.

Indjia, Szerém vármegye

Halálozási adatok

2008. június 27.

Hódmezővásárhely, Csongrád megye

Temetési adatok

2008. július 4.

Hódmezővásárhely


Család

Sz: Korell Jakab (†1971) mozdonyvezető, Schiller Paula (†1935). 

Iskola

Elemi iskoláit és a gimnázium első négy osztályát Zimonyban végezte, a II. világháború után Szekszárdon tanult tovább; a Szekszárdi Mezőgazdasági Középiskolában éretts. (1950), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. (1955), az ATE Budapesti Tanárképző Intézetében mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1962), az ATE-n doktorált (1969). 

Életút

A Leperdpusztai Állami Gazdaság (ÁG) gyakornoka (1955), a Karancsi ÁG üzemegység-vezető agronómusa (1955–1957), az Országos Vetőmag-felügyelőség Szekszárdi Kirendeltségének főagronómusa (1957–1959). A Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikum tanára (1959–1961), az átszervezés után a Hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum technikumi tanára (1961-1972), az újabb átszervezés után uo. a szegedi Élelmiszer-ipari Főiskola hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kara főisk. docense (1972. aug. 1.–1979. aug. 30.) és az intézetek igazgatóhelyettese (1961. szept. 1.–1975. aug. 31.), igazgatója (1975–1979). Az ATE hódmezővásárhelyi Állat-egészségügyi és Állattenyésztési Főiskolai Kar Mezőgazdasági Technológiai Tanszéke tanszékvezető (1975. szept. 1.–1980. aug. 31.) főisk. tanára (1979. szept. 1-jétől). A koppenhágai Állattenyésztési Kutatóintézet ösztöndíjasa (1973). 

A szarvasmarha-tenyésztés állat- és tejhigiéniai kérdéseivel, tőgy-egészségügyi és szarvasmarha-élettani kutatásokkal, a Magyarországon tenyésztett legfontosabb állatfajok (pl. szarvasmarha, sertés, ló, juh, baromfi) tartástechnológiai kérdéseivel foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági szakemberképzés megszervezésében, továbbfejlesztésében, az állattenyésztési szaktechnikusi és élelmiszer-ipari üzemmérnöki képzés kezdeményezője. Kutatási területe: tőgygyulladásból származó állat- és közegészségügyi veszélyek; a tej beltartalmi értékének változása és azok higiéniai összefüggései; csíraszegény tej biztonságosabb előállítása; különböző szarvasmarha-genotípusok egy-egy változatát tenyésztő gazdaságok összehasonlító vizsgálata. 

Főbb művei

F. m.: Gazdasági gyakorlat. Felsőfokú mezőgazdasági technikumi jegyz. (Bp., 1963
2. kiad. 1966)
A nagyüzemi állattenyésztésben jelentkező új módszerek. (A Hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum különkiadványa. Hódmezővásárhely, 1965)
Az öntözés hatása néhány burgonyafajta terméseredményére Hódmezővásárhelyen. (Főiskolák és felsőfokú technikumok évkönyve, 1971)
Burgonyaöntözési eredmények. (A Hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum különkiadványa. Hódmezővásárhely, 1971)
Jelentés a dániai tanulmányútról. (Az Élelmiszeripari Főiskola különkiadványa. Hódmezővásárhely, 1973)
Kapcsolat az Élelmiszeripari Főiskola és az élelmiszer-gazdaság termelőüzemei között. (Felsőoktatási Szemle, 1973)
Húshasznú szarvasmarhafajtákkal folyó keresztezési és hízlalási kísérletek Dániában. (Élelmiszeripari Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
A kommunista agrárszakkáderek képzése a szakmai és világnézeti ismeretek közvetítése az oktatásban. (Az Élelmiszeripari Főiskola különkiadványa. Hódmezővásárhely, 1974)
Beszámoló a dániai szarvasmarha-keresztezési és hízlalási tapasztalatokról. (Vágóállat és Hústermelés, 1975)
Élelmiszeripari Főiskola helyett Állategészségügyi Főiskolai Kar. (Tangazdaság, 1979)
Állati termékek feldolgozása és tartósítása. 2. Horváth Józseffel. Főisk. jegyz. (Kaposvár, 1980)
Élelmiszer-higiénia. Főisk. jegyz. (Az Állatorvos-tudományi Egyetem Hódmezővásárhelyi Állat-egészségügyi Főiskolai Kar kiadványa. Hódmezővásárhely, 1982). 

Irodalom

Irod.: Vásárhelyi almanach. 1997. Városismertető és ki kicsoda Hódmezővásárhelyen. (Hódmezővásárhely, 1998). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016