Kenyeres Imre
Kenyeres Imre

2021. október 21. Csütörtök

Kenyeres Imre

író, irodalomtörténész

Születési adatok

1911. május 23.

Budapest

Halálozási adatok

1962. október 25.

Budapest

Temetési adatok

1962. október 31.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Kenyeres Imre, Sulyok Ilona. F: Kenyeres Ágnes (1911–2012) szerkesztő. Fia: Kenyeres Zoltán (1939–) irodalomtörténész, az MTA doktora. Unokája: Kenyeres János (1967–) irodalomtörténész, kandidátus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1934). 

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen Császár Elemér tanársegéde (1934–1940). A Diárium (1935–1948), az Officina Képeskönyvek (1937–1944) és a Diárium Könyvtár szerkesztője (1942–1943). 

A két világháború között megjelent irodalomtörténeti tanulmányaiban az irodalmi művek keletkezésével, az irodalomtörténet-írás fejlődésével, valamint a népszínművekkel foglalkozott. Sajtó alá rendezte Petőfi Sándor Útirajzait és Bethlen Miklós Emlékiratait. 1948-tól súlyos betegsége (sclerosis multiplex) ágyhoz kötötte, munkaképtelenné vált, haláláig. 

Főbb művei

F. m.: A magyar irodalomtörténet-írás fejlődése a XVIII. században. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1934)
Népszínmű és népiesség. (Irodalomtörténeti dolgozatok Császár Elemér 60. születésnapjára. Szerk. Gálos Rezső. Bp., 1934 és külön: Bp., 1934)
Egyetemi hallgatók olvasmányai. (Magyar Szemle, 1936)
Auróra. Hazai almanach. 1822–1831. Összeáll. és a bevezető tanulmányt írta. Kihajtható melléklettel. A fedőlapot az Aurora 1822. kötetének címlapja alapján Nemes György tervezte. (Officina Képeskönyvek. Bp., 1938)
Rejtelmes irodalom. Janovits István rajzaival. (Könyvbarátok Kis Könyvei. 5. Bp., 1940)
Petőfi Sándor: Uti rajzok, uti levelek. Sajtó alá rend. (Officina Könyvtár. 4. Bp., 1941)
Bethlen Miklós önéletírása. Szemelvények. Vál., sajtó alá rend., a bevezetést írta. (Officina Könyvtár. 14. Bp., 1942 és Magyar szabadság címmel is Officina Könyvtár. 14–17. Bp., 1942)
Weöres Sándor: Bolond Istók. Elbeszélő költemény prózában. (Diárium Könyvtár. Bp., 1943)
A régi Pest-Buda. Egykorú képek és leírások. Sajtó alá rend. Trencsényi-Waldapfel Imrével. (Officina Képeskönyvek. Bp., 1944). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1962. okt. 27. és 28.)
Kardos Tibor: K. I. emlékére. (Élet és Irodalom, 1962. 44.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015