Kardos Ernő
Kardos Ernő

2021. szeptember 26. Vasárnap

Kardos Ernő

vegyészmérnök, élelmiszer-kémikus

Születési adatok

1907. december 8.

Pozsony

Halálozási adatok

2003. január 4.

Budapest


Család

Evangélikus családból származott. F: 1940-től Görög Teda. Unokája: Kardos Attila (1964–): orvos, belgyógyász, kardiológus, kandidátus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen kémia–természetrajz szakos középiskolai tanári okl. (1931) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1934).

Életút

Budapesten középiskolai tanár (1931–1934). Az Országos Chemiai Intézet asszisztense, segédkutatója (1934–1940), az Országos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet kísérletügyi adjunktusa (1941–1949). A Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet (KOHIKI) kutatómérnöke (1949–1951), tud. munkatársa (1952–1960), a Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet igazgatója (1960–1968), nyugdíjas tud. tanácsadója (1968–1985). Tartósítóipari élelmiszer-vegyészeti kutatásokkal, elsősorban új konzerv-, paprika- és gyümölcslé-technológiák kidolgozásával, új gyártmányféleségek létrehozásával foglalkozott. Nevéhez fűződik az országos fűszerpaprika-nemesítés rendszerének kidolgozása, majd a mezőgazdasági szeszüzemi rendszerek ellenőrzésének bevezetése. 1945 után vezető szerepet játszott a konzerv- és fűszerpaprika-ipari kutatások szervezésében és minőségi újraindításában.

Elismertség

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség alapító tagja és első felügyelője (1953–1960).

Elismerés

Széchenyi-díj (1994).

Főbb művei

F. m.: A kazein frakcionálása fenolos közegben. Egy. doktori értek. (Bp., 1934)
A szabványosítás és jelentősége a vegyi iparban. (Kémikusok Lapja, 1942)
Tartósító- és húsipari minősítő vizsgálatok. I–II. köt. Többekkel. (Bp., 1952)
A pektinkutatások újabb eredményei. 1950–1952. I–II. köt. Szerk. (Bp., 1953)
A Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet évkönyve. 1951–1952. Szerk. (Bp., 1953)
Élelmiszerek kémiai változásai. (A Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1953)
A kezdetleges házi konzerválástól a modern konzervgyártásig. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. 58. Bp., 1954)
A paprikaipari nyersanyagok és termékek összetétele és változásaik. Benedek Lászlóval. – A fűszerpaprika értékesítése és felhasználása. – A fűszerpaprika-termesztés és -feldolgozás fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb teendők. (A magyar fűszerpaprika. Termesztés, feldolgozás, értékesítés. Szerk. is. A bevezetést Obermayer Ernő írta. Bp., 1954)
Tartósító- és húsipari technológia. I–III. köt. Többekkel. (Bp., 1954–1960)
Tartósítóipari anyag- és gyártásismeret. I–III. köt. Élelmiszeripari technikumi tankönyv. Gyönös Károllyal, Kárpáti Mihállyal. 8 táblával. (Bp., 1962
2. kiad. 1964
3. kiad. 1973)
Gyümölcs- és zöldséglevek, üdítőitalok. Monográfia. Szerk. (Bp., 1962)
Zöldségkonzervek készítése. Bodrogi Rezsővel, Koncz Imrével. – Szárított termékek készítése. (Konzervipari zsebkönyv. Szerk. is. Gyönös Károllyal, Szenes Endrénével. Bp., 1963
2. teljesen átd. kiad. 1972)
Obst- und Gemüsesäfte. Rohstoffe, Herstellung, Haltbarmachung, Erfrischungsgetränke, Obstwein und Wein. (Bp.–Leipzig, 1966
2. kiad. 1976)
A fűszerpaprika-nemesítés, -termesztés és -feldolgozás korszerűsítése és fejlesztésének komplex kutatása. (Kertgazdaság, 1970)
Élelmiszeripari kutatásunk 25 éve. (Élelmezési Ipar, 1970)
Matuska, Pomnen: Italok A-tól Z-ig. Ford., a magyar kiadást kieg. K. E. Ill. Jakabová Adéla. (Bp., 1970
2. jav. kiad. 1972
3. kiad. 1975
4. kiad. 1979
5. átd. és bőv. kiad. 1991)
Üditőital-gyártás. Fábry Ilonával, Hernádi Zoltánnal. (A Kertészeti Egyetem kiadványa. Bp., 1976)

Irodalom

Irod.: Tóth-Zsiga István: Széchenyi-díjas K. E. (Élelmezési Ipar, 1994)
Széchenyi-díj K. E. bácsinak. (Konzervújság, 1994)
Müller Miklós: Rekviem K. E.-ért. (Evangélikus Élet, 2003. 6.)
Búcsú Ernő bácsitól. (Konzervújság, 2003).

Megjelent: nevpont.hu, 2013