Imre György
Imre György

2022. október 3. Hétfő

Imre György

orvos, szemész

Születési adatok

1927. augusztus 17.

Budapest

Halálozási adatok

2011. december

Budapest


Család

Nagyapja: Imre József, id. (1851–1933) orvos, szemész. Sz: Imre Kálmán könyvkiadó vállalatok, majd az OSZK tisztviselője, Reményik Sarolta (†1948). Családjával Kolozsvárott élt (1942–1949). F: 1. 1955–1958: Balogh Edit (†1958), a Mélyépterv munkatársa. Özvegy. Fia: Imre Miklós (1956–). 2. 1959-től Kiss Ilona, a II. sz. Szemészeti Klinika könyvtárosa. Fia: Imre László (1962–).

Iskola

Elemi iskoláit és a gimnázium öt osztályát Budapesten végezte, Kolozsvárott éretts. (1945), a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tanult (1945–1949). A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), szemész szakorvosi vizsgát tett (1956), az orvostudományok kandidátusa (1969), doktora (1981).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE II. sz. Szemészeti Klinika gyakornoka (1951–1956), egy. tanársegéde (1956–1969), egy. adjunktusa (1969–1977), egy. docense (1977–1983), egy. tanára (1983. júl. 1.–1997. jún. 30.) és a Klinika igazgatója (1984–1997). Szemészeti patológiával foglalkozott, elsősorban a szemfenék és a retina körüli érképződés mechanizmusának vizsgálata, ill. a szemben keletkező érújdonképződések megakadályozásának kutatása terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Összefüggéseket tárt fel a szivárványhártya és a retina érburjánzásai, a szemfenéki elzáródás (occlusio vena centralis retinae, ill. occlusio arteria centralis retinae) és az üvegtest, ill. a csarnokvíz magasabb tejsavtartalma között. További kutatási területei: a Coats-betegség etiológiája; az akut, zártzugú glaukoma vizsgálata; a csarnokvíztermelés meghatározása és összefüggéseinek tanulmányozása; hirtelen látásromlással járó szembetegségek diagnosztikai problémái; diabéteszesek hályogműtéteinek szövődményei stb.

Elismertség

A Szemész Szakcsoport, ill. a Magyar Szemorvosok Társasága vezetőségi tagja (1960-tól), titkára (1960–1966), főtitkára (1962–1964 és 1968–1972).

Főbb művei

F. m.: A pseudomonas pyocyanea által okozott szaruhártyafekély keletkezéséről és gyógyításáról. Nagy Ferenccel. (Szemészet, 1956)
Az oxytetracyklin szemészeti alkalmazásáról. (Szemészet, 1957)
A Coats-betegségről. (Szemészet, 1959)
Adatok a Coats-betegség aetiológiájához. (Szemészet, 1960)
Decompressiós retinopathia. Periphlebitis retinae. Tóth Margittal. (Szemészet, 1961)
The Coats’ Disease. (American Journal of Ophthalmology, 1962)
A retinából kiinduló érújdonképződések visszafejlesztésének lehetőségeiről. A keratoconjunctivitis epidemica zárványtestjeinek kimutatása immunofluorescens módszerrel. Geck Péterrel, Korchmáros Imrével. Laboratóriumi fertőzés okozta keratoconjunctivitis epidemica eseteiről. Korchmáros Imrével. (Szemészet, 1963)
A keratoconjunctivitis epidemicáról. Korchmáros Imrével, Opauszki Annával. (Orvosi Hetilap, 1963)
A keratoconjunctivitis epidemica zárványtestjeinek specifikus antigén tulajdonságairól. Vizsgálatok immunofluorescens módszerrel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964)
Studies on the Mechanism of Retinal Neovascularization. Role of Lactic Acid. (British Journal of Ophthalmology, 1964)
Ereződő nyúl-corneák szövettani vizsgálata. Bögi Júliával. (Szemészet, 1964)
Devincan Therapy of Cerebral Angiospasm. Szobor Alberttel. (Therapia Hungarica, 1965)
A cystein klinikai alkalmazásáról. Opauszki Annával. (Szemészet, 1966)
Az érképződés mechanizmusáról és a szemben keletkező érújdonképződések megakadályozásáról. Kand. értek. (Bp., 1966)
Gliaszaporulat a papilla felszínén, ólommal dolgozókban. (Szemészet, 1967)
Helyi cysteinkezelés hatása a szaruhártya betegségeiben. Opauszki Annával. Ereződés nélküli szaruhártya-duzzadások. Pál Magdával. Intermittáló cornea oedema. (Szemészet, 1968)
A csarnokvíztermelés meghatározásának jelentősége szemműtétek indikációjában. A szemben keletkező érújdonképződések feltételei. (Szemészet, 1969)
Az arteria centralis retinae elzáródásainak kezelésében elérhető eredményekről. (Szemészet, 1970)
Hirtelen látásromlással járó szembetegségek. (Medicus Universalis, 1970)
A csarnokvíztermelés meghatározásának jelentősége vena centralis retinae occlusióinak prognózisában. Glycein cseppentés hatása a cornea ereződésére. Salacz Györggyel. Lipoid keratopathia. (Szemészet, 1971)
Neovascularization of the Eye. (Contemporary Ophthalmology Honoring Sir Stewart Duke-Elder. Baltimore, 1972)
A Fuchs-féle heterochromiás syndromáról. Molnár Kálmánnal, Salacz Györggyel. A könny szerepe a cornea felszínes ereződéseiben. Pál Magdával, Salacz Györggyel. Lens duplicata. Véli Margittal. (Szemészet, 1972)
Photocoagulation Treatment of Solitary Aneurysm Near the Macula Lutea. Hudomel Józseffel. (Acta Ophthalmologica, 1973)
Soliter retina-aneurysma és fotocoagulatiós kezelése. Hudomel Józseffel. (Szemészet, 1973)
A csarnokvíz laktát tartalma ablatio retinae és intraocularis malignus melanoma eseteiben. Hudomel Józseffel, Salacz Györggyel. Ritka fejlődési rendellenességek együttes előfordulása a szemen. Véli Margittal. (Szemészet, 1974)
Az akut zártzugú glaukoma prognózisáról. Bögi Júliával, Vargha Mártonnal. (Szemészet, 1975)
Rubeosis iridis. (Szemészet, 1976)
Lactate Concentration of the Vitreous after Lens Puncture. Pálfalvi M.-mel. (The Eye, 1977)
A glaukomás rohamot kiváltó tényezőkről. Bögi Júliával, Vargha Mártonnal. (Szemészet, 1977)
Carotis-keringészavarok okozta szemtünetekről és azok eredetének non invasiv kimutatásáról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1978)
Acrylát-lemez interlamelláris beültetése duzzadt szaruhártyába. (Szemészet, 1979)
Az elülső ischaemiás opticus neuropathia etiológiájáról. Többekkel. (Szemészet, 1979)
Nem ereződő cornea-duzzadások és érújdonképződéssel járó szembetegségek. Doktori értek. (Bp., 1979)
A glaukoma tüneteiről és gyógyításáról. (Egészségügyi Munka, 1980)
A cornea táplálkozási zavara okozta cornea-duzzadások. Bögi Júliával. (Szemészet, 1981)
Perifériás eredetű carotis-keringészavarok retinopathia centralis serosa esetében. Salacz Györggyel. (Szemészet, 1982)
A preventív iridectomiáról. Bögi Júliával, Németh Bélával. A cyclocryopexia alkalmazásáról. Németh Bélával, Széll Katalinnal. (Szemészet, 1983)
Carotis-keringés okozta szembetegségek. (Újabb eredmények a szemészetben, 1986)
Carotis-elzáródás okozta szembetegségek gyógyítása. Bögi Júliával, Salacz Györggyel. A Cavinton-cseppinfúzió hatása a carotis interna perifériás ellenállására és terápiás haszna érelzáródás okozta szembetegségekben. Többekkel. A hályogműtét utáni tenziófokozódásról és megelőzéséről. Többekkel. (Szemészet, 1986)
Az általános orvos szembetegségekkel kapcsolatos teendői. Sármány Judittal. (Medicus Universalis, 1986)
Diabeteses betegek hályogműtétének komplikációi és ezek megelőzésének lehetőségei. Bögi Júliával. (Szemészet, 1987)
Az érújdonképződés mechanizmusáról. (Szemészet, 1991)
Szemészet fogorvostanhallgatók számára. Egy. jegyz. (Bp., 1993)
Arteria centralis retinae elzáródása és rubeosis iridis. Többekkel. (Szemészet, 1994)
A glaukoma konzervatív kezelésének modern szemlélete. (A glaukoma kezelése. Szerk. Follmann Piroska. Bp., 1995)
Glaukoma. Hirtelen látásromlások. (Orvosképzés, 1995)
A vörös szem. (Medicus Universalis, 1995 és Orvosi Hetilap, 1999)
Emlékezés Ifj. Imre Józsefre. (Szemészet, 1996)
Primaer glaukomák. (Szemészet, 1996)
A primaer glaukoma diagnosztikája és terápiája. Szemészeti szakmai standardok. (Újabb eredmények a szemészetben. Bp., 1996)
Az Indometacinum soluble – Indosol – szemcsepp gyulladásgátló hatásáról. Bögi Júliával, Dekov Annamáriával. (Szemészet, 1997)
A nem szemorvos teendői hirtelen látásromlás esetén. (Praxis, 1997).

Irodalom

Irod.: Györffy István: A XX. században működött jelentősebb magyarországi szemorvosok életrajzi adattára. (Bp., 1987)
Salacz György: I. Gy. (Orvosi Hetilap, 2012. 12. és Szemészet, 2012).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője