Hedvig Péter
Hedvig Péter

2023. november 30. Csütörtök

Hedvig Péter

kémikus

Születési adatok

1928. június 20.

Budapest

Halálozási adatok

1999. június 18.

Csobánka


Család

Sz: Hedvig Ferenc (†1952) gyógyszerészsegéd, majd törvényszéki orosz tolmács, Golomidova Anasztázia (1895–1969) orvos. Apja az I. vh.-ban hadifogoly volt, a Vörös Hadsereg egyik alakulatánál gyógyszerészként dolgozott, édesanyja orosz származású volt. 1921-ben tértek haza. Egy testvére született: a Defert óceánjáró hajón gépüzemvezető volt. F: 1953-tól Szántai Mária. Leánya: Hedvig Olga (1955–), Dippold Péter könyvtáros felesége.

Iskola

Elemi iskoláit Dunaharasztiban végezte, a bp.-i Széchenyi István Gimnáziumban éretts. (1946). Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1953), a fizikai tudományok kandidátusa (1958), a kémiai tudomány doktora (1991).

Életút

Az MTA–TMB-n Faragó Péter aspiránsa (az MTA–KFKI Elektromos Mágneses Hullámok Osztályán, 1953–1958). Az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék alapító egy. adjunktusa (1958–1962); közben az urbanai Illinois Egyetemen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ösztöndíjasa (1960). A Műanyagipari Kutatóintézet Sugárkémiai Csoportjának, ill. Osztályának tud. főmunkatársa (1962–1989), nyugdíjas tud. tanácsadója (1989-től). Polimerek sugárkémiájával foglalkozott, elsősorban a szilárd műanyagokban sugárzás hatására végbemenő reakciók vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Nevéhez fűződik az első sugárkémiai alkalmazású magyarországi elektronspin-rezonancia berendezés kifejlesztése, amellyel alapvetően új megállapításokat tett az ún. szabadgyök-reakciókra vonatkozóan. Az MTA Műanyag-kémiai, ill. Polimerkémiai Szakbizottsága tagja (1967-től). Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Kémikusok Egyesület (MKE) tagja. Az Európai Fizikai Társaság tagja.

Emlékezet

A Journal of Electrostatics c. nemzetközi folyóirat és az Applied Polymer Analysis and Characterization c. nemzetközi monográfiasorozat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: The Paramagnetic Cotton–Mouton Effect in Diphenyl-picryl-hydrazyl at Microwaves. (Acta Physica, 1956)
Magneto optikai jelenségek vizsgálata mikrohullámokon. Kand. értek. (Bp., 1957)
Ferromagnetic Resonance Absorption in Permenorm at 1,64 cm Wavelength. (Acta Physica, 1958)
A Simple Method for Increasing the Sensitivity of a Microwave Paramagnetic Resonance Spectometer. (Acta Physica, 1959)
Demonstrációs kísérletek a fizikushallgatók valószínűségszámítási előadásaihoz az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. (Fizikai Szemle, 1959)
Mágneses rezonanciamódszerek alkalmazása a fizikában, a kémiában és a biológiában. (Fizikai Szemle, 1961)
Dielektromos állandó és veszteség mérése mikrohullámokon. (Fizikai Szemle, 1962)
Félvezető polimerek. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963)
Kémiai szerkezetkutatás rádióhullámokkal. Kismonográfia. Zentai Györgyivel. (Új technika. Bp., 1965)
Kvantumelektronika. Kismonográfia. (Új technika. Bp., 1965)
Szerveskémiai elemzés rádióhullámokkal. Kismonográfia. 47 fekete-fehér ábrával. Zentai Györgyivel. (Új technika. Bp., 1966)
Rádiófrekvenciás és mikrohullámú spektroszkópia az analitikai kémiában. (Kémiai Közlemények, 1967)
Proceedings of the Second Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Szerk. Dobó Jánossal. (Bp., 1967)
Electrical and Paramagnetic Properties of Pyrolized Polyacrylonitrile Prepared by Radiation Polymerization in Urea Channels. Kiss Lászlóval, Kulcsár Sándorral. (European Polymer Journal, 1968)
Műanyagok öregedésének vizsgálata elektromos vezetőképesség-méréssel. és elektronspin rezonanciával. (Műanyagipari Kutató Intézet Közleményei. 13. Bp., 1968)
Electron Spin Resonance Study of Radiation Degradation of Polytetrafluorethylene. (Journal of Polymer Sciences, 1969)
Kémiai szerkezetkutatás rádióhullámokkal. – Microwave Study of Chemical Structures and Reactions. Monográfia. Zentai Györgyivel. (London–Bp., 1969)
Elektromos vezetés és polarizáció műanyagokban. Monográfia és benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1969)
Proceedings of the Third Tihany Symposium on Radiation Chemistry. I–II. köt. Szerk. Dobó Jánossal. (Bp., 1969)
Polivinilklorid kábelanyag öregedésének vizsgálata elektromos vezetőképesség-mérésekkel. Kisbényi Máriával. – Műanyagvizsgálat dielektromos spektroszkópiával. – Lágyított polivinilklorid vezetőképességi stabilitásának mérése váltóárammal. Kisbényi Máriával. (Műanyag és Gumi, 1969)
Politetrafluor-etilén sugárzásos degradációjának vizsgálata elektronspin-rezonanciával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
Műanyagvizsgálat mechanikai relaxációval. (Műanyag és Gumi, 1970)
A sugársterilizáláshoz használt műanyagok sugárzásos degradációjának vizsgálati módszerei. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1970)
Műanyagok öregedésének vizsgálata elektromos vezetőképesség-méréssel és elektronspin rezonanciával. (Kémiai Közlemények, 1970)
Nuclear Magnetic Resonance Study of Polytetrafluor-ethylen Systeme Graft Copolymers. Többekkel. (European Polymer Journal, 1971)
Molekulamozgékonyság-mérés polimerekben dielektromos és mechanikai relaxációs spektroszkópiával. (Kémiai Közlemények, 1971)
Electrical Conductivity of Irradiated Polymers. – Molecular Mobilities in Polymers. (The Radiation Chemistry of Macromolecules. New York–London, 1972)
Automatikus laboratóriumi elemző módszerek. (Magyar Kémikusok Lapja, 1974)
Study of Molecular Motion in Solids by Radio-Frequency Methods. (Magnetic Resonance in Chemistry and Biology. New York, 1975)
Experimental Quantum Chemistry. Monográfia. (New York–London–Bp., 1975
javított orosz kiad.: Moszkva, 1977)
Műanyagok villamosipari alkalmazása. (A BME Továbbképző Intézete kiadványai. Bp., 1976
2. átd. kiad. 1984)
Dielectric Spectroscopy of Polymers. Monográfia. (Halsted Press Books. Bristol–New York–Bp., 1977)
Proceedings of the Fourth Tihany Symposium on Radiation Chemistry. I–II. köt. Szerk. Schiller Róberttel. (Bp., 1977)
Electrical Properties of Polymers. (Digest on Literature on Dielectrics. Washington, 1978)
Műanyagtermékek minőségellenőrzésének újabb módszerekkel. 1–3. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978–1979)
Combined Relaxation Spectroscopy of Polymers. (Journal of Polymer Sciences, 1980)
Műanyagok minőségellenőrzése kombinált relaxációs módszerrel. Forgács Péterrel, Miskolczy Lászlóval. (Műanyag és Gumi, 1981)
Proceedings of the Fifth Tihany Symposium on Radiation Chemistry. I–II. köt. Szerk. Dobó Jánossal, Schiller Róberttel. (Bp., 1983)
Műanyagok kúszásának vizsgálata differenciális termomechanikai módszerrel. – Mikroprocesszorok alkalmazása műanyagok üzemi minőségellenőrzésére. (Műanyag és Gumi, 1985)
Kemény PVC-fóliák mechanikai jellemzőinek hosszú távú előrejelzése. (Műanyag és Gumi, 1986)
Proceedings of the Sixth Tihany Symposium on Radiation Chemistry. I–II. köt. Szerk. Nyikos Lajossal, Schiller Róberttel. (Bp., 1987)
Erősített és töltött műanyagok vizsgálata dielektromos spektroszkópiával. Bánhegyi Györggyel. (Műanyag és Gumi, 1987)
Analysis of Temperature Dependent AC Dielectric Loss Data. Bánhegyi Györggyel, Karasz Fi-fel. (Journal of Applied Polymer Sciences, 1988)
Gyorsított elektronokkal besugárzott lineáris kissűrűségű polietilén mechanikai feszültségrelaxációja magas hőmérsékleten. Voung Trung Kiennel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1989)
Nagyenergiájú sugárzás hatása a lineáris, kissűrűségű polietilén dinamikus mechanikai jellemzőire. Voung Trung Kiennel. (Műanyag és Gumi, 1989)
Nagyenergiájú sugárzás hatása műanyagokra. Doktori értek. (Bp., 1989)
Üveges állapotú műanyagok kúszása és feszültségrelaxációja. – A környezet hatása a műanyagok kúszására és feszültségrelaxációjára. – Műanyagok kúszásának feszültségrelaxációjának mérése. (Műanyag és Gumi, 1990)
A dielektromos permittivitás változása kaucsuk vulkanizálásakor. (Műanyag és Gumi, 1996)
ford.: McKelvey, James M.: Polimerek feldolgozása. A magyar kiadást szerk. Dessewffy Olivér. Ford. Fehér Zoltánnal, Fritz Péterrel. (Bp., 1966).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője