Győry Loránd
Győry Loránd

2021. október 21. Csütörtök

Győry Loránd

gazdaságpolitikus, jogász, műfordító

Születési adatok

1871. április 11.

Orosháza, Békés vármegye

Halálozási adatok

1926. július 30.

Budapest

Temetési adatok

1926. augusztus 2.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Győry Vilmos (1838–1885) író, műfordító, evangélikus lelkész, Székács Etelka, Székács József (1809–1876), evangélikus püspök leánya.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1894).

Életút

A Földművelésügyi Minisztérium szolgálatába lépett (1894), miniszteri osztálytanácsos (1907–1914), miniszteri tanácsos (1914– 1918). A Károlyi-kormány alatt a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára (1918–1919), a Tanácsköztársaság idején öt hétig fogságban volt (1919). A Friedrich-kormányban, mint helyettes államtitkár, József főherceg kormányzó által a Földművelésügyi Minisztérium mb. vezetője (1919. aug. 7.–1919. aug. 15.). A Magyar Gazdaszövetség ügyvezető alelnöke (1925– 1926). Gazdaságpolitikusként, az 1910-es években jelentős szerepet játszott az Ausztriával kötött kereskedelmi szerződések előkészítő munkálataiban és a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet megszervezésében. Az I. vh. alatt nevéhez fűződött az Élelmezési Központ megalakítása. – Szépirodalommal is foglalkozott. Műfordítóként elsősorban klasszikus és kortárs angol és amerikai ifjúsági műveket, valamint klasszikus művek ifjúságnak átdolgozott változatait tolmácsolta. Az anyaföld c. tudományos darabját a bp.-i Uránia Színház mutatta be (1913. febr.).

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A bp.-i Egyetemi Lapok (1893–1894) és a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményeinek szerkesztője (1913–1918). Az Üstökös és a Borsszem Jankó c. lapok rendszeres külső munkatársa (1890-es évek). Költeményei, beszélyei a fentieken kívül még elsősorban a Magyar Figaróban (1891–1892), a Szarvasi Lapokban (1893), az Ország–Világban (1893), a Néplapban (1894); közgazdasági, egyéb írásai a Földmívelési Értesítőben (1891–1893), a Köztelekben (1893-tól), a Nemzetben (1893-tól), a Budapesti Hírlapban (1894–1896, 1910), a Magyar Hírlapban (1901, 1909, 1914), Az Ujságban (1910–1918) és a Gazdasági Lapokban (1914-től) jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Oroszország közgazdasági helyzete 1891-ben. – Békésvármegye közgazdasági helyzete 1891-ben. (Földmívelési Értesítő, 1892)
Oroszország gabonakereskedése. (Köztelek, 1893)
A lombtakarmányról. – Az állandó gazdasági tudósítói intézmény hazánkban. (Földmívelési Értesítő, 1893)
Előre! A háború könnye, mosolya és szivárványa. Viccek, történetek, sziporkák, tőrdöfések, dum-dum golyók. Írta az élet, összegyűjtötte a magyar közönség, elrendezte Gy. L. 1–2. füz. (1–10. kiad. [!] Bp., 1914)
ford.: A jól nevelt gyermek otthon és az iskolában. Album Klimsch Jenő rajzaival. Szövegét Trojan, I. után írta. (Bp., 1887)
Hauff, Wilhelm: Regék. Négy színnyomatú képpel. Ford. és átd. (1–2. kiad. Bp., 1895)
Pajeken, Friedrich: Brown Andrew, a vörös kém. Elbeszélés Északamerika nyugati vadonjaiból. Ford. Ill. Bergen Frigyes. 4 táblával. (Bp., 1895
Ill. Nasser Magda. 2. kiad. 1928
3. kiad. Indián kalandok címmel. Ill. Nasser Magda. 1939)
Beecher-Stowe, Harriet: Tamás bátya kunyhója. Regény. Az ifjúság számára átd. Christian, M. Ford. (Bp., 1896).

Irodalom

Irod.: Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre, Madarász Elemér. (Bp., 1932)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Megjegyzések

Lexikonok adatával szemben nemesi előneve nem nádudvari volt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013