Gerendás István
Gerendás István

2024. június 21. Péntek

Gerendás István

építészmérnök, hadmérnök, honvéd tábornok

Névváltozatok

1947-ig Geiger Isván

Születési adatok

1914. március 13.

Debrecen

Halálozási adatok

1979. március 30.

Budapest


Család

Sz: Geiger Vilmos (†1945), Löblovics Róza (†1936). F: Gonda Zsuzsanna könyvtáros, műfordító. Fia: Gerendás István (1941–).

Iskola

A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) építészmérnöki okl. szerzett (1939), az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1958).

Életút

Süveges Imre (1936–1939), Csánk Elemér (1939–1940), Gábory Pál magántervező-irodájának tervezőmérnöke (1940–1942), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, szovjet hadifogságban volt (1942–1947). A Pénzintézeti Központ Műszaki Osztályának osztályvezető főmérnöke (1947–1948), a Magyar Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének főtitkárhelyettese (1948–1949), a Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézetének tud. osztályvezetője (1949–1950). A BME Hadmérnöki Kar egy. tanára és dékánja (1951–1957), az ÉKME, ill. a BME egy. tanára (1957–1962 és 1966–1979), a Magasépítési Tanszék vezetője (1975–1979); közben az Építészmérnöki Kar dékánja (1958–1959), a BME rektorhelyettese (1959–1960 és 1976–1978). A Magyar Néphadsereg (MN) mérnök-tisztje (1949–1957), vezérőrnagyi rangfokozatban szerelt le (1957). Az UNESCO Párizsi Központ Műszaki Felsőoktatási Osztályának munkatársa (1962–1965). Épület-szerkezettannal, beton- és vasbetonszerkezetek szilárdsági vizsgálataival, a műszaki felsőoktatás általános kérdéseivel foglalkozott. Szigorúan titkos kutatási területe: beton- és vasbeton anyagok és szerkezetek kísérletes vizsgálata, különleges rendeltetésű építményekhez szükséges speciális betonanyagok előállítása és vizsgálata. Eredményei részben beépültek a légoltalmi műszaki utasításokba és a különböző erődítési utasításokba, kísérletei alapján készültek el a szigorúan titkos, védelmi célokat szolgáló különleges építmények. Jelentős szerepet játszott a BME Hadmérnöki Karának megszervezésében.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította.

Elismertség

Az MTA Építészettudományi Bizottsága tagja. A Mérnöki Továbbképzési Tanács elnöke (1970–1977).

Főbb művei

F. m.: Bevezetés az épület-szerkezettanba. Magasépítéstan. II. Dávid Jánossal, Széll Lászlóval. (Bp., 1950)
Beton és vasbeton szerkezetek különleges szilárdsági vizsgálatai. Kand. értek. (Bp., 1957)
Technological Educations as Part of the Educational System. (Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 1960)
A műszaki szakemberképzés helyzete az oktatási rendszerben. (Felsőoktatási Szemle, 1960)
Az építészet és építéstudomány szakemberképzésének problémáiról. (Magyar Tudomány, 1961)
A műszaki felsőoktatás továbbfejlesztésének időszerű problémáiról. (Felsőoktatási Szemle, 1962)
Az épületekkel szemben támasztott követelményekről. Karácson Sándorral. (Magyar Építőipar, 1968).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet és Népszabadság, 1979. ápr. 4.). *Lexikonok bibliográfiája összekeverve Gerendás István (1926. nov. 30. Felsőszentiván) közgazdász műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője