Cieleszky Vilmos
Cieleszky Vilmos

2024. február 24. Szombat

Cieleszky Vilmos, nemes

kémikus

Születési adatok

1918. május 25.

Debrecen

Halálozási adatok

1989. december 5.

Budapest


Család

Sz: Cieleszky János MÁV-felügyelő, Szép Margit. Nős, öt gyermeke született.

Iskola

A debreceni Piarista Gimnáziumban éretts. (1936), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen kémia–fizika szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a kémiai tudományok kandidátusa (1955).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetében Bodnár János gyakornoka, egyúttal az Intézet kutató kvantitatív-analitikai laboratóriumának vezetője (1940–1941). Az Országos Chemiai Intézet Toxikológiai és Mikroanalitikai Osztályának vezetője és az Országos Bírósági Vegyészeti Intézet munkatársa is (1941–1945); közben a II. világháborúban frontszolgálatot teljesített (1942–1945), orosz hadifogságba esett (1945. febr.). Hazatérése után a Mezőgazdasági Kísérleti Központ munkatársa és a laboránsképző tanfolyam szervezője és vezetője (1948–1950), egyúttal a győri Minőségvizsgáló Állomás megszervezője (1949). Az Élelmezéstudományi Intézet Mikroanalitikai és Kémiai-toxikológiai Osztályának vezetője (1949–1951), az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Kémiai Toxikológiai Osztályának vezetője, majd az Intézet főigazgató-helyettese (1952–1980). Analitikai kémiával, élelmiszer-kémiával, a vegyi eredetű ételmérgezések vizsgálatával foglalkozott. Élelmiszerekbe kerülő vegyi anyagok toxikológiáját kutatta, az élelmiszerek réz-, cink-, ón- és ólomtartalmára vonatkozó magyarországi szabványok összeállítója. A magyarországi polarográfiás módszerek bevezetője és elterjesztője.

Elismertség

Az MTA Méréstechnikai Albizottságának tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Polarográfiai Szakosztályának alapító tagja (1952-től). Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Toxikológiai Bizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Eine einfache und schnelle Methode zur genauen Bestimmung von sehr kleinen Arsenmengen in biologischen Substanzen. Bodnár Jánossal, Szép Ödönnel. (Berlin, 1940)
Mennyiségi mikroanalitikai arzénvizsgálatok. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1941)
Réz, arzén és higany egyszerű és gyors mikromeghatározása csávázott vetőmagvakban. 2 táblával. (Kísérletügyi Közlemények, 1947)
Gyümölcskészítmények réz-szennyezése és annak elhárítása. A réztartalom mikromeghatározása. (Népszerű Élelmiszer- és Terményrendészeti Könyvtár. 1. Bp., 1947)
Réz-, cink- és ólomtartalom mikromeghatározása tartósított élelmiszerkészítményekben. (Konzervipari önkéntes szabványok. Bp., 1947)
Sűrített paradicsomkészítmények réztartalmának befolyása a C-vitamintartalomra. (Mezőgazdaság és Ipar, 1949)
A hexaklór-ciklohexán – HCH – insekticid hatóanyagának izomer polarográfiás meghatározása jelzőfém alkalmazásával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
Unmittelbare polarographische Bestimmung von Zinnverunreinigungen in Lebensmitteln. (Acta Chimica, 1950)
Az ónszennyezés közvetlen polarográfiás meghatározása élelmiszerekben. Lindner Károllyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1951)
Polarográfia. Tanfolyami jegyz. Többekkel. (Bp., 1952)
A polarográfia alapjai. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Egyes antibiotikumok polarográfiája. (Vegyipari Kutató Intézetek Közleményei, 1954)
A polarográfiai analitika legújabb eredményei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Élelmianyagokba kerülő vegyianyagok toxikológiája. Élelmezésegészségügyi jegyz. (Bp., 1955)
Fizikai-kémiai tanulmány transzferrin-modellként választott hidroxámsavakon. Kand. értek. (Bp., 1955)
A narkotin és oxidációs termékeinek polarográfiás viselkedés, különös tekintettel a mákgubó narkotin-tartalmának meghatározására. Kövér Kálmánnal. (Acta Pharmaceutica, 1956)
Az emberi szervezet vas–fehérje-komplexei és szerepük a vasháztartásban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956)
Polarographische Untersuchungen über das Kupfer- und Eisenaustauschverhältnis in Hydroxamsäurekomplexen und dessen biologische Bedeutung. Dénes Annával, Sándi Pállal. (Acta Chimica, 1956)
Szarvasmarhák széntetrakloridos kezelésének hatása tejre és a tejtermelésre. Kovács Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1958
angolul: Acta Veterinaria, 1959)
Élelmezésegészségtan. A hygiénikus-orvosképző tanfolyam jegyzete. Többekkel. (Bp., 1959)
Az élelmiszerszínezékek felhasználásának legújabb rendezése. Sohár Pálnéval. (Népegészségügy, 1963)
Polarográfia, különös tekintettel a klasszikus módszerekre. Proszt Jánossal, Győrbíró Károllyal. (Bp., 1964
németül: 1967)
Dieldrintartalmú növényvédőszer által okozott mérgezés. Szamosi Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1965. 10.)
Élelmiszerek kémiai-toxikológiai vizsgálati módszerei. Peszticid- maradékok vizsgálata. 1–2. Dénes Annával. (Az Orvostovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1969)
Antrakinonvázas diklór-triazin-származékok lúgos hidrolízisének vizsgálata a Fujiwara-féle reakció segítségével. Lelkesné Erdősi Máriával, Lőrinc Andorral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1970)
A műanyagok fokozott felhasználásából adódó egészségügyi problémák feltárása és a megoldás irányelveinek kidolgozása. Macskásy Hugóval, Ocskay Györggyel. (Bp., 1970)
Sugárhygiénés laboratóriumi vizsgáló módszerek. Bonta Jánossal, Polgár Erzsébettel. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1971)
Élelmiszeripari minőségű műanyagok kémiai-toxikológiai alapvizsgálatai. Simkovits Gabriellával, Sohár Pálnéval. (Műanyag és Gumi, 1982).

Irodalom

Irod.: Marton Tibor: In memoriam C. V. (Egészségtudomány, 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője