Botos Imre
Botos Imre

2024. február 24. Szombat

Botos Imre

nyelvész, szerkesztő

Születési adatok

1921. szeptember 24.

Abaújszántó

Halálozási adatok

2009. november 8.

Budapest


Család

Sz: Steiner Rózsi. F: 1. 1946–1948: Hollós Éva, az ELTE Olasz Intézet lektora. Elvált. 2. 1953-tól Róna Zsuzsanna, a Hírlapkiadó Vállalat szerkesztőségi titkára.

Iskola

Az ELTE Lenin Intézetben orosz szakos tanári okl. szerzett (1953), az ELTE BTK-n doktorált (1971), a nyelvtudomány kandidátusa (1988). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1965).

Életút

Az UNRRA tisztviselője (1946–1947), a Magyar–Szovjet Baráti Társaság nyelvi lektora, fordítója (1947–1948), az MKP, ill. az MDP KB Sajtóosztályának politikai munkatársa (1948–1949), a Magyar Távirati Iroda (MTI) újságírója, kiadványszerkesztője (1949–1950), a Pártfőiskola orosz nyelvtanára (1950–1951). Az ELTE Lenin Intézet Orosz Tanszék tanársegéde (1952–1956), az ELTE BTK Orosz Tanszék tanársegéde (1956–1958), a bp.-i (= újpesti) Könyves Kálmán Gimnázium tanára (1958–1964), az MTI rovatszerkesztője (1964–1988). Szláv nyelvtörténettel, magyarországi szláv – elsősorban glagolita és cirill – nyelvemlékek feltárásával, kiadásával, forrásnyelv- meghatározási kérdéseivel, paleográfiai és frazeológiai vizsgálataival fogl.

Főbb művei

F. m.: Piszmo v redakciju. Voproszi jazikoznanyija. (Moszkva, 1953)
Adalékok az orosz hangtörténethez. A ‘k’, ‘g’, ‘ch’ hangok tükröződése a Batu kán rjazanyi hadjáratáról szóló óorosz elbeszélés helyesírásában. (Filológiai Közlöny, 1959
oroszul: Tekszt Povesztyi o razoreniji Rjazani Batyem po Volokolamszkonnu szpiszku 16. veka. (Studia Slavica, 1960)
Opit avtomaticseszkoj Szegmentaciji tekszta pri MP sz russzkogo jazika na vengerszkij. (Computational Linguistics, 1964)
O pojavlenyiji zvukov ‘k’, ‘g’, ‘ch’, v drevnyerusszkom jazike. (Studia Slavica, 1966)
Kísérlet magyar nyelvű szövegek automatikus mondattani elemzésére. (Nyelvtudományi Értekezések, 1967)
Ob avtomaticseszkom szintakszicseszkom analize teksztov – na materiale russzkogo i polszkogo jazikov. (Studia Slavica, 1968)
Some Questions Analyzing Verbal Constructions with Definite Direct Object in Hungarian. (Bp., 1976)
Magyarországi glagolita emlékek. Kand. értek. (Bp., 1988)
ford.: Veretyennyikov, N.: Lenin gyermekkora. Davidova, A. rajzaival. (Bp., 1948?
3. kiad. 1950)
Vorosilov: Sztálin és a Vörös Hadsereg. (Bp., 1949)
Permjak, E.: Nem nehéz a választás! A szerző és fiatal barátai kalandos utazása a mesterségek birodalmában. Tizenkét irkában és kilencvenhat fejezetben. (Bp., 1949)
Subbotin, M. F.: A Föld keletkezése és kora. (Természettudományi kiskönyvtár. 31. Bp., 1950).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője