Bognár András
Bognár András

2021. szeptember 18. Szombat

Bognár András

nyelvész, irodalomtörténész, honismereti kutató

Születési adatok

1932. július 5.

Madaras, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1989. július 8.

Madaras, Bács-Kiskun megye


Iskola

A kalocsai jezsuita gimnáziumban éretts. (1950), a bp.-i Római Katolikus Hittudományi Akadémián teológus okl. szerzett (pappá nem szentelték), az ELTE BTK-n könyvtár szakot végzett (1958-ig).

Életút

Budapesten könyvtáros, a Balatonnál idegenvezető és szállodai portás, majd Madarason gazdálkodó (1958–1974), a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár könyvtárosa, tud. munkatársa (1974–1989). A Soros Alapítvány ösztöndíjasa (1989). Történeti nyelvészettel, helynévkutatással, földrajzinév-gyűjtéssel, elsősorban az első magyarországi nyelvemlékek nyelvészeti, kultúr- és művelődéstörténeti vizsgálatával foglalkozott. Felkutatta a kun nyelvemlékeket és a kun miatyánk keleti forrásait.

Elismerés

Csűry Bálint-díj (1978).

Szerkesztés

A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények szerkesztője (1983–1989).

Főbb művei

F. m.: A Példák könyve keletkezésének körülményei. Levárdy Ferenccel. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1959)
Példák könyve. 1510. A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Hung. 3. jelzésű kódexe. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Szerk. Levárdy Ferenccel. (Codices Hungarici. 3. Bp., 1960)
Magyar glosszák egy Pelbárt-kötetben. (Magyar Nyelv, 1963)
Cornides-kódex. Ráskai Lea másolata. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Szerk. Levárdy Ferenccel. (Codices Hungarici. 6. Bp., 1967)
Régi magyar szövegek. (Magyar Nyelv, 1970)
Éder Xavér Ferenc leírása a perui missziókról a XVIII. századból. Boglár Lajossal. (Ethnographia, 1975)
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. I. köt. Jászkunság. Sajtó alá rend. (Kecskemét–Szolnok, 1978)
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. II. köt. Külső-Szolnok. Sajtó alá rend. (Kecskemét–Szolnok, 1979)
Névtudományi tanácskozás Kalocsán. 1978. júl. 27. Előadások. Szerk. (Magyar névtani dolgozatok. 25. Bp., 1982)
A tanyanevekről. (Honismeret, 1982)
Harminc éves a Katona József Megyei Könyvtár. Kecskemét. 1952–1982. Összeáll. Kovács Pállal. (Kecskemét, 1982)
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Sajtó alá rend. (Pest megyei téka. 6. Szentendre, 1984)
Útmutató Pest megye földrajzi neveinek gyűjtéséhez. Összeáll. (Bp., 1984)
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Hont vármegye és kiegészítések. Sajtó alá rend. (Pest megyei téka. 7. Szentendre, 1984)
Az anyakönyvek forrásértékéről. (Honismeret, 1988).

Irodalom

Irod.: Mándics Mihály: B. A. (Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények, 1989)
Balogh Lajos: B. A. (Honismeret, 1990).

Megjegyzések

MÉL IV.: tévesen Bodnár András néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013