Báti László
Báti László

2021. október 21. Csütörtök

Báti László

irodalomtörténész, pedagógus

Névváltozatok

Böhm

Születési adatok

1909. február 11.

Budapest

Halálozási adatok

1978. szeptember 11.

Budapest


Család

Sz: apja kisiparos volt (†1929), anyja: Adler Teréz (†1940) tanítónő. F: László Klára nyelvtanár. Fia: Báti Ferenc (1942. ápr. 26.) informatikus; leánya: Báti Júlia (1947. okt. 31.).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen angol–francia szakos tanári okl. (1936), gazdasági szaktanári okl. (1937), bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a neveléstudományok kandidátusa (1963). Tanulmányai idején megnyerte az egyetemi francia irodalmi pályadíjat (1933).

Életút

Franciaországban fizikai munkásként dolgozott (1930–1931), a bp.-i Aranyosi-féle magániskola tanára (1936–1940), a zsidótörvények miatt nem taníthatott (1940); munkaszolgálatos, majd németországi koncentrációs táborba hurcolták (1943–1945). A II. vh. után a bp.-i V. kerületi Csanádi utcai Kereskedelmi Iskola (1945), a bp.-i VIII. kerületi Vas utcai Kereskedelmi Iskola nyelvtanára (1945–1948). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Nyelvi Intézet intézetvezető r. tanára (1948– 1953), az Idegen Nyelvek Főiskolája Angol Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1951–1955), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Kar, ill. BTK Angol Tanszék egy. docense (1955–1958). A Külügyminisztérium munkatársa, Londonban és Párizsban követségi tanácsos, majd a párizsi Magyar Intézet vezetője (1958–1966), az MKKE Nemzetközi Tanszék egy. docense (1966–1972), az ELTE BTK Angol Tanszék egy. docense (1972–1978) és a Tanszék vezetője (1973–1978). Középkori és reneszánsz angol irodalommal, a chartista költészettel, Shakespeare-kutatásokkal fogl. Pedagógusként elsősorban az angol és egyéb idegen nyelvek tanításának kérdéseit vizsgálta, több népszerű angol nyelvkönyv, nyelvtankönyv és egyéb pedagógiai segédkönyv szerzője, ill. szerkesztője. Jelentős szerepet játszott a bp.-i közgazdasági egyetem átszervezésekor az idegennyelv- oktatás elindításában, az első tantervek és tanmenetek kidolgozásában. Műfordítóként kortárs angol irodalmat (pl. a Nobel-díjas William Golding) tolmácsolt, ill. ő fordította le Pablo Casals visszaemlékezéseit.

Főbb művei

F. m.: A magyar élet a XIX. századi francia írók megvilágításában. Egy. doktori értek. (Bp., 1947)
Az idegen nyelvek oktatásának kérdései a felszabadulás előtt és után. (Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései. Bp., 1957)
A chartista költészet szerepe és értékelése. (Filológiai Közlöny, 1958)
A modern nyelvoktatás kérdései a középiskolában a múlt század második felétől a felszabadulásig. Kand. értek. (Bp., 1962)
Shakespeare a francia színpadon. (Shakespeare-tanulmányok. Bp., 1965)
Szerelmesek éjszakája. Mai francia elbeszélők. Vál. (Bp., 1967
2. kiad. 1970)
Régi és középkori angol irodalom. (Bp., 1969)
Katherine Mansfield. (Az angol irodalom a huszadik században. 1–2. Tanulmányok. Szerk. Kristó Nagy Istvánnal. Bp., 1970)
Bevezetés a XX. század angol irodalmába. Egy. jegyz. (Bp., 1970)
Arcképvázlatok Amerikáról. (Bp., 1972)
A középkori angol irodalom. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
tankönyvei: Angol kereskedelmi levelezés. Kováts Alberttel. (Bp., 1950)
Angol nyelvkönyv. Lutter Tiborral, Róna Évával. (Bp., 1950)
Magyar könyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Kanizsai Nagy Antallal. (Bp., 1950
7. kiad. 1957)
Orosz tankönyv közgazdasági szövegekkel. (Bp., 1951)
Orosz tankönyv kezdők számára. (Bp., 1951)
Angol nyelvkönyv irodalmi olvasókönyvvel az általános gimnáziumok 4. osztálya számára. Véges Istvánnal. (Bp., 1953
7. kiad. 1961)
Angol nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. 1–2. Véges Istvánnal. (Bp., 1958
9. kiad. 1975
új kiad. Székesfehérvár, 1996)
ford.: Audry, Colette: A fürdőkád mögött. Reg. (Bp., 1968)
Murdoch, Iris: A háló alatt. Reg. Ford. és a bevezető tanulmányt írta. (Világkönyvtár. Bp., 1971)
Öröm és bánat. Pablo Casals emlékei. Feljegyezte: Kahn, E. Albert. (Bp., 1973
2. kiad. 1981)
Golding, William: A vétkes visszanéz. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1984).

Irodalom

Irod.: Egri Péter: B. L. emlékezete. (Nagyvilág, 1978)
Szentmihályi Szabó Péter: Búcsú B. L.-tól. (Élet és Irodalom, 1978. 37.)
Pajorné Papp Andrea–Péterdiné Szabó Emma: B. L. arcképvázlatához. (Bp., 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013