Barabás Ábel
Barabás Ábel

2021. október 21. Csütörtök

Barabás Ábel

irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1877. augusztus 19.

Verespatak, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1915. június 5.

Kolozsvár


Család

F: Csiky Gyöngyike.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1903).

Életút

A kolozsvári Ellenzék című lap belső munkatársa (1899–1903), a kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja (1900–1901), a kolozsvári unitárius főgimnázium r. tanára (1903–1915). Hosszabb ideig külföldön (főként Weimarban) élt. Irodalomtörténészként elsősorban 19. sz.-i klasszikus magyar irodalommal, Petőfi Sándor, Vas Gereben, ill. Goethe munkásságával fogl., de hírlapi cikkein és tanulmányain kívül verseket is írt. A magyarországi eszperantó mozgalom úttörője. Műfordítóként elsősorban orosz irodalmat tolmácsolt.

Szerkesztés

A kolozsvári Ellenzék című lap belső munkatársa (1899–1903), a kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja (1900–1901).

Főbb művei

F. m.: Esperantó világnyelv. (Kolozsvár, 1898
2. kiad. 1908)
Vas Gereben. (Bp., 1903
2. kiad. 1906)
Goethes Wirkung in der Weltliteratur. Goethe, Byron und Madách. (Leizig, 1903)
Renaissance a dalköltészetben. (Bp., 1904)
Kolozsvár és a zene. (Kolozsvár, 1904)
Petőfi. (Bp., 1907)
A felhők. (Bp., 1908)
Meltzl Hugó Petőfi-tanulmányai. Sajtó alá rend. (Bp., 1909)
A jövő évtized regénye. (Bp., 1910)
Vas Gereben. Monográfia. (Debrecen, 1911)
Goethe. (Bp., 1911)
Harci szonettek és egyéb háborús költemények. (Bp., 1915)
ford.: Turgenyev Iván: A kegyelemkenyér. Színmű. (Bp., 1902)
Csehov Antal: Elbeszélések. (Bp., 1903).

Irodalom

Irod.: Szentmártoni Kálmán: B. A. (Unitárius Egyház, 1915. 6.)
Kiss Sándor: B. A. (Unitárius Egyház, 1915. 8.)
Kiss Ernő: B. A. (Az unitárius főgimnázium értesítője, 1915)
Markos Albert: Goethe erdélyi rajongója. (Pásztortűz, 1932)
Kozma Dezső: Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok. (Székelyudvarhely, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013