Balogh Katalin
Balogh Katalin

2022. május 17. Kedd

Balogh Katalin

pszichológus

Névváltozatok

Porkoláb Károlyné 

Születési adatok

1935. március 3.

Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2005. július 25.

Budapest


Család

Sz: Balogh József, Csőke Judit. F: 1957-től Porkoláb Károly villamosmérnök. Özvegy. Fia: Porkoláb Zoltán (1963–).

Iskola

Az egri Állami Tanítóképző Intézetben éretts. és tanítói okl. (1953), az ELTE BTK-n pedagógia–történelem szakos tanári okl. szerzett (1957), az ELTE-n doktorált (1968), pedagógiai szakpszichológusi vizsgát tett (1983); a pszichológiai tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A bp.-i IV. ker.-i (újpesti) Langlet u.-i ált. isk. tanára (1957–1958), a bp.-i (újpesti) Könyves Kálmán Gimnázium tanára (1958– 1963), az ELTE BTK Lélektan Tanszék tanársegéde (1963–1971), egy. adjunktusa (1971–1973), a Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék egy. adjunktusa (1973–1979), a Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszék egy. docense (1980-tól).

Pedagógiai pszichológiával, gyermek- és neveléslélektannal fogl. Jelentős eredményeket ért el serdülők cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási sajátosságainak feltárása terén. Fejlődéslélektani kísérleteket folytatott a tanár–diák-interakció vizsgálatára szolgáló eljárások kidolgozására. Vezető szerepet játszott az újtípusú pszichológusképzés komplex oktatási programjának kidolgozásában, új neveléslélektani tematika kidolgozásában.

Elismertség

Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja. A Magyar Pszichológiai Társaság tagja, az Iskolapszichológiai Szekció elnöke. A Magyar Pedagógia Társaság tagja, Neveléslélektani Szakosztályának titkára.

Elismerés

Apáczai Csere János-díj (1991).

Főbb művei

F. m.: 5–8. osztályos tanulók gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata fénykép alapján történő szerkezetösszeállításban. (Pszichológiai Tanulmányok. 6. Bp. 1964)
Serdülők konstruáló tevékenységének sajátosságai műszaki rajz alapján történő szerkezetösszeállításban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1966)
Serdülők konstruáló tevékenysége tervrajz alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
7–8 osztályos tanulók rajzmegértése és alkalmazása cselekvéses feladatmegoldásban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1969)
Serdülők cselekvéses feladatmegoldásainak oktatáslélektani problémái. (Pszichológiai Tanulmányok. 13. Bp. 1972)
A teljesítményközpontú pedagógia pszichés ártalmai, hátrányai. (Egészségügyi Felvilágosítás, 1972)
Gondolatok az iskolai személyiséglapokról. Egy kísérleti személyiséglap terve. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1972)
A gyakorlati-technikai problémamegoldás értelmi összetevőinek fejlesztése. Kand. értek. (Bp., 1979)
Az alap-kulturtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók, a fejlesztés perspektívái. (Pedagógiai Szemle, 1985)
Készségfejlesztő eljárások tanítási zavarral küzdő kisiskolásoknak. (Iskolapszichológia. Bp., 1987)
Az alapkulturtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. (Iskolapszichológia. Bp., 1988)
Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. (Iskolapszichológia. Bp., 1990)
Játék–mozgás–kommunikáció. Alternatív óvodai program. Knollné Pereszlényi Évával. (Miskolc, 1991)
Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére. (Bp. 1992)
Kudarc nélkül az iskolában. (Bp., 1992)
Mozgás – testkép – én-kép összefüggései. (Fejlesztő Pedagógia, 1995)
Komplex prevenciós óvodai program. (Bp., 1997)
szerk.: Fejlődéslélektan és pedagógiai pszichológia. Salamon Jenővel, Voksán Józseffel. (Bp. 1977–1978)
Neveléslélektan. Kósáné Ormai Verával. (Bp. 1978)
Pszichológiától pedagógiáig. Szakirodalmi szemelvénygyűjtemény. (Bp. 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője