Ballagi Géza
Ballagi Géza

2021. szeptember 28. Kedd

Ballagi Géza

történész, jogász

Születési adatok

1851. május 3.

Szarvas, Békés vármegye

Halálozási adatok

1907. június 17.

Sárospatak, Zemplén vármegye


Család

Sz: Ballagi (1848-ig Bloch) Mór (1815–1891) teológus, nyelvész. Testvére: Ballagi Aladár (1853–1928) történész.

Iskola

A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875). Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1907. máj. 3.).

Életút

A sárospataki ref. főiskola jogakadémiáján a politikai tudományok r. tanára (1875–1902) és a főiskola igazgatója (1888–1890). A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Olaszliszkai választókerület, 1901–1905). Újkori, elsősorban 19. sz.-i magyar történelemmel, a nemzeti állam kialakulásával, az ehhez szükséges jog- és államtudományi oktatás történetével, a reformkort megelőző időszak politikai röpiratirodalmával fogl.

Elismertség

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1892-től).

Szerkesztés

A Protestáns Egyházi és Irodalmi Lapok (1869–1887), a Protestáns Tudományos Szemle segédszerkesztője (1870–1872) és a Protestáns Képes Naptár szerkesztője (1871–1872). Tudományos dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1875–1894), a Zemplénben (1880–1884), a Sárospataki Lapokban (1891–1902) és a Protestáns Szemlében jelentek meg(1892–1894).

Főbb művei

F. m.: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. (Bp., 1890)
Az 1839–40-i országgyűlés visszhangja az irodalomban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 4.
megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 10. köt. 8. Bp., 1890
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)
A Protestáns Pátens és a sajtó. (Bp., 1892)
Zemplén-megye. (Bp., 1893)
A nemzeti államalkotás kora. 1815–1847. (Bp., 1898)
A magyar alkotmány. Népiskolák számára. (Sárospatak, 1900
3. kiad. 1911)
A budapesti egyetem és a jogi szakoktatás. (Bp., 1902)
Az 1848. XX. tc. a történelem világánál. (Bp., 1903)
ford.: Buntschli, J. G.: A politikai pártok. Ford., jegyz. (Pest, 1872).

Irodalom

Irod.: B. G. (Vasárnapi Ujság, 1907)
B. G. (Századok, 1907)
Szánthó Gyula: B. G. emlékezete (A sárospataki Református Főiskola Értesítője, 1909)
Waktor Andrea: A XIX. század működése és változásai a Ballagi család levelezésének tükrében. (Sic itur ad astra, 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013