Bakay Lajos
Bakay Lajos

2020. december 3. Csütörtök

Bakay Lajos, ifj.

orvostörténész, idegsebész

Születési adatok

1917. június 18.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1998. szeptember 10.

Buffalo, New York, USA


Család

Apai dédszülei: Bakay Péter (1817–1895. febr. 19. Hódmezővásárhely) földbirtokos, Kovács Zsuzsanna; Endrey Antal (†1906. febr. 23. Hódmezővásárhely) uradalmi főmérnök, Tschögl Erzsébet (†1899. febr. 15. Hódmezővásárhely. Temetés: 1899. febr. 17. Hódmezővásárhely).

Nagyszülei: Bakay Lajos (1845. aug. 14. Szarvas, Békés vm.–1905. jan. 18. Hódmezővásárhely) orvos, a hódmezővásárhelyi kórház igazgató-főorvosa, Endrey Melánia (= Melanie, 1860. jan. 29. Hódmezővásárhely–1882. máj. 24. Hódmezővásárhely); Riedel Nándor, Schwab Karolin. Apai nagyapja 2. felesége: Endrey Sarolta (1868. okt. 9. Hódmezővásárhely–1957. márc. 15. Hódmezővásárhely), Endrey Melánia húga. Endrey Melánia és Endrey Sarolta testvére még: Endrey Gyula (1856. júl. 26. Eger–1913. máj. 26. Bp.) jogász, politikus, Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője.

Szülei: Bakay Lajos (1880. jún. 5. Hódmezővásárhely–1959. nov. 26. Bp. Temetés: 1959. dec. 2. Farkasrét) orvos, sebész, egyetemi tanár Riedel Erzsébet (= Riedl Elza, 1883–1979. jún. 18. Bp. Temetés: 1979. jún. 26. Farkasrét).

Testvérei: Füzesi Klimkó Dezsőné Bakay Melánia (= Bakay Melinda, = Bakay „Mella”, 1910. aug. 14. Bp.–1982. júl. 9. Bp. Temetés, hamvasztás: 1982. júl. 30. Farkasrét) és Balás-Piri Lászlóné Bakay Margit (1912. jún. 21. Bp.–2010. márc. 2. Bp. Temetés, hamvasztás: 2010. ápr. 9. Farkasrét) művészettörténész.

Iskola

A budapesti piarista gimnáziumban éretts. (1934), osztálytársa volt – többek között – Csicsery-Rónay István, Fáÿkiss Ferenc, Saláta Kálmán, Verebélÿ László. A Pázmány Péter Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1942), Svédországban (1947–1948), majd az Egyesült Államokban telepedett le (1948).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Anatómiai és Tájbonctani Intézete tanársegéde (1944–1947), a stockholmi Serafiner Kórházban Herbert Olivecrona (1891–1980) professzor asszisztense (1947–1948), a bostoni Harvard Egyetem docense (1948–1961), a buffalói New York Állami Egyetemen az idegsebészet professzora és osztályvezető főorvosa (1961–1987).

Agysebészettel, idegsebészettel, orvostörténeti kutatásokkal foglalkozott.

Elismerés

Az Árpád Akadémia tagja (1967).

Főbb művei

F. m.: A mellékvese és a paraganglionok beidegzése. (Orvosképzés, 1939. 6.)
Magvariációs vizsgálatok a pancreas Langerhans szigeteinek sejtjein. (A Magyar Pathológusok Társasága 1939. évi füzete. Bp., 1939)
Nyaki sympathicus dúc kiirtásának hatása a plexus chorioideusok működésére. (A Magyar Pathológusok Társasága 9. Nagygyűlésének munkálatai, 1940)
Belső elválasztású szervek összefüggésének és elváltozásainak vizsgálata magvariációs eljárással. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942)
A pajzsmirigy parafollicularis sejtjeiről. (A Magyar Pathológusok Társasága 12. Nagygyűlésének munkálatai, 1943)
Xantus János kaliforniai utazása. (A földgömb, 1943)
Az oligodendroglioma. (Orvostudományi Közlemények, 1944)
The Blood–Brain Barrier with Special Regard to the Use of Radioactive Isotops. (Thomas Books. American Lecture Series. American Lectures in Surgery 278. Springfield, 1956)
Cerebral Edema. Lee, Joseph C.-vel. (Thomas Books. Springfield, 1965
oroszul: Moszkva, 1969)
Changes in Barrier Effect in Pathological States. (Brain–Barrier Systems. Amsterdam–London–New York, 1968)
Brain Tumor Scanning with Radioisotops. Szerk. Klein, David M.-mel. (Thomas Books. Springfield, 1969)
The Treatment of Head Injuries in the Thirty Years’ War. 1618–1648. Joannis Scultetus and His Age. (Thomas Books. Springfield, 1971)
Head Injury. Glasauer, Franz E.-vel. (Boston, 1980)
Gallery of Ghost. Memoires. (Toronto, 1983)
Újra: Teleki Pál halála. (Magyar Nemzet, 1991. jún. 25.)
A szélnek eresztett nemzedék. Egy agysebész életútja a Dontól Harvardig. Ford. Mäkinen Judit. Szerk. Bekk Mária, az előszót írta Balás-Piri László. (A XX. Század Intézet kiadványa. Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: írásairól: Ormay József: Könyvkritika kritikája. B. L. Gallery of Ghost c. visszaemlékezéséről. (Chicago és környéke, 1984. 18.)
Kapronczay Károly: B. L.: A szélnek eresztett nemzedék. Egy agysebész életútja a Dontól Harvardig. (Valóság, 2006. 8.)
Kapronczay Károly: B. L.: A szélnek eresztett nemzedék. Egy agysebész életútja a Dontól Harvardig. (Orvostörténeti Közlemények, 2006. 3-4.)
Szabó Katalin: B. L.: A szélnek eresztett nemzedék. Egy agysebész életútja a Dontól Harvardig. (Orvostörténeti Közlemények, 2012. 1-4. és 2014. 1-4.).

Irod.: Elhunyt Bakay Lajos tiszteleti tiszti főorvos. (Budapesti Hírlap, 1905. jan. 20.)
Elhunyt id. Bakay Lajos. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1959. nov. 29.)
Elhunyt Bakay Lajos [ifj.] idegsebész, agykutató, a buffalói egyetem professzora. (Magyar Nemzet, 1998. szept. 26.)
Elhunyt Balás-Piri Lászlóné Bakay Margit. (Magyar Nemzet, 2010. ápr. 8.).

Irod.: Who’s Who among Professionals of Hungarian Origin in the Americas. (New York, 1961)
Prominent Hungarians Home and Abroad. (München, 1966
2. kiad. 1973)
Somogyi Ferenc: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. (Cleveland, 1982)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986 és 1988)
Tanka László: Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Szerk. Balás Róbert. (Bp., 2003).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4DS-KC1?i=50&wc=92QX-ZJ3%3A40678301%2C57613001%2C1077274802&cc=1452460 (Id. Bakay Lajos halotti anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315916  (Id. Bakay Lajos gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315921 (Id. Bakay Lajosné Riedl Elza gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315917 (Bakay Lóránt, id. Bakay Lajos testvére gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/244535 (Endrey Antalné Tschögl Erzsébet, ifj. Bakay Lajos dédanyja gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/193407 (Klimkó Dezsőné Bakay Melánia, ifj. Bakay Lajos testvére gyászjelentése)

http://delialbinalex1.blogspot.com/2012/12/bakay-csalad.html

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020