Bajári Erzsébet
Bajári Erzsébet

2024. június 21. Péntek

Bajári Erzsébet

biológus, zoológus, entomológus

Névváltozatok

Asztalos Pálné; Németh Béláné

Születési adatok

1912. augusztus 19.

Kaposvár, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1963. október 25.

Budapest

Temetési adatok

1963. október 30.

Budapest

Farkasrét


Család

Szülei: Bajári Jákó (= Bajári Jakab, †1970. jan. 17. Bp. Temetés, hamvasztás, 1970. jan. 28. Farkasrét) középiskolai tanár, Botos Emma (†1959. jan. 24. Bp. Temetés: 1959. jan. 29. Farkasrét).

Testvérei közül: dr. Bajári Géza (1919. febr. 24. Újverbász, Bács-Bodrog vm.–1986. dec. 10. Bp. Temetés: 1986. dec. 29. Farkasrét): kosárlabdázó, edző, jogász és Bajári Sándor (1913–) honvéd alezredes.

Férje:

1. 1938. dec. 3.–1940?: dr. Asztalos Pál (1913. jan. 1. Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.). Özvegy. Első férje hősi halált halt a II. világháborúban.

2. 1952–1963. okt. 25.: Németh Béla.

Iskola

Polgári iskoláit Sashalmon végezte, Budapesten éretts. (1930), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1935), a Szegedi Tudományegyetemen doktorált (1963).

Életút

A budapesti Zrínyi Ilona Leánygimnázium tanárjelöltje (1934–1935), Zala vármegyében házitanító (1935–1936). A budapesti Vegyvizsgáló Intézetben (1936–1938), az Országos Statisztikai Hivatalban „ideiglenesen foglalkoztatott főiskolai képesítésű munkaerő” (1938–1940). A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) főiskolai képesítésű gyakornoka (1940. ápr. 1.–1941. márc. 31.), a Baár-Madas Református Leánygimnázium ideiglenes h. tanára (1941. ápr. 1.–1941. jún. 30.), a VKM-be rendelt ideiglenes r. tanár (VIII/4. Ügyosztály, 1942. jan. 1.–1945?). A VKM-be központi szolgálatra berendelt állami gimnáziumi tanár (1945. dec. 31.–1948. jún. 30.).

A Természettudományi Múzeum Állattárának segédmuzeológusa (1948–1952), muzeológusa (1952–1963) és a Hymenoptera Gyűjtemény kezelője (1954. júl. 1.–1963. okt. 25.).

Entomológusként kizárólag a hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) rendjével, azon belül elsősorban a fullánkosdarázs-alkatúak (Apocrita) és a valódi fürkészdarazsak (Ichneumonidae) alrendjével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a mező- és erdőgazdasági, ill. kertészeti szempontból is fontos, Magyarországon kb. háromezer fajt számláló valódi fürkészdarazsak taxonómiája terén. Az amerikai Henry Keith Townes (1913–1990) által kidolgozott új ökológiai-etológiai szempontok alapján teljes revízió alá vette a magyarországi Ichneumonidae alrendet, célja a teljes alrend valamennyi nemzetségének és alcsaládjának tisztázása volt. Munkássága rövid ideig, mindössze tíz évig tartott, ezalatt azonban több hymenopterológiai monográfiát is közölt a Magyarország Állatvilága c. sorozatban. Két új fajt írt le (Sphecoidae: Cerceris beaumonti Bajári [1955] és Ichneumonidae: Leptobatus hungaricus Bajári [1959]). Az Aphidius bajariaet (1958) Győrfi János; az Apelentes bajariaet (1975) Papp Jenő; az Opius (Pendopius) bajariaet Max Fischer (1990) nevezte el róla.

Írásai A. Bajári Erzsébet és N. Bajári Erzsébet néven is megjelentek.

Főbb művei

F. m.: A Közép-Dunamedence és a Kárpátok pókhangyái. The Velvet Ants [Fam. Mutilidae] of the Middle-Danuvian Basin and the Carpathians. (Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1952)
Magyarország és a környező területek Lapygidae, Scoliidae és Tiphiidae családjainak katalógusa. Le catalogue des families Lapygidae, Scoliidae et Tiphiidae de la Hongrie et des régions voisines [Hym.]. (Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1953)
A Methocidae, Mymosidae és Mutilidae családok faunakatalógusa. A Check List of the Families Methocidae, Mymosidae and Mutilidae. [Cat. Hym. V.] (Rovartani Közlemények, 1954)
A csomósdarazsak [Cerceris Latr.] faunakatalógusa. A Catalogue of the Genus Cerceris Latr. [Cat. Hym. VIII.] (Rovartani Közlemények, 1956)
Tőrösdarázs alkatúak. – Scolioidea. 18 ábrával. (Magyarország állatvilága. 13. köt. Hymenoptera III. 3. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1956)
A magyarországi Cerceris fauna revíziója. Revision de la faune de Cerceris en Hongrie. [Hym. Sphecidae.] (Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1956)
Kaparódarázs alkatúak I. – Sphecoidea I. 54 ábrával. Az ábrákat Sz. Lakatos Mária rajzolta. (Magyarország állatvilága. 13. köt. Hymenoptera III. 7. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1957)
Magyarországi új kaparódarazsak. Aus Ungarn bisher unbekannte Spheciden. [Hym. J.] (Rovartani Közlemények, 1957)
A fürkészdarazsak élete. (Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1958)
Revision der Ichneumoniden-Typen von Kiss und Szépligeti. 1–2. (Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1958–1959)
Neue Ichneumoniden aus Ungarn. (Acta Zoologica, 1959)
Fürkészdarázs alkatúak I. – Ichneumonidae I. 72 ábrával. Az ábrákat Csibi Mihály rajzolta. (Magyarország állatvilága. 11. köt. Hymenoptera I. 4. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1960)
Revision der Ichneumoniden-Typen von Szépliget, Kiss und Győrfi. (Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1961)
Revision einiger Pimplinae-Arten der Coll. Kiss. [Hym. Ichneumonidae.] (Rovartani Közlemények, 1961)
Hártyásszárnyúak. – Hymenoptera. Móczár Lászlóval. (Az állatok gyűjtése. Bp., 1962)
Fürkészdarázs alkatúak XII. – Ichneumonidae XII. 24 ábrával. Az ábrákat Fazekas Lajos rajzolta. (Magyarország állatvilága. 11. köt. Hymenoptera I. 15. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1962)
Einige Schneumoniden aus Ungarn. (Rovartani Közlemények, 1964)
Fürkészdarázs alkatúak IV. – Ichneumonidae IV. Írta N. Bajári Erzsébet. Átd. és kieg. Móczár László. 52 ábrával. Az ábrákat Lehmayer Ferenc és Móczár László rajzolta. (Magyarország állatvilága. 11. köt. Hymenoptera I. 7. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1969).

Irodalom

Irod. és források: Móczár László: N. Bajári Erzsébet. M. L. megemlékezése az Állattani Szakosztály 1964. nov. 6-án tartott 567. ülésén. Művei bibliográfiájával. (Állattani Közlemények, 1965. 1-4.)
Magyar múzeumi arcképcsarnok. Szerk. Bodó Sándor és Viga Gyula. (Bp., 2002).

 

neten: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRF7-SYN?i=349&cc=1452460 (Dr. Asztalos Pál és Bajári Erzsébet házassági anyakönyve, 1938)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315168 (Bajári Jákóné Botos Emma gyászjelentése, 1959)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PBS-584?i=171&cc=1452460 (Dr. Némethné Bajári Erzsébet halotti anyakönyve, 1963)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/420542 (Dr. Némethné Bajári Erzsébet gyászjelentése, 1963)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/315169 (Bajári Jákó gyászjelentése, 1970)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője