Bácskai Tamás
Bácskai Tamás

2022. augusztus 13. Szombat

Bácskai Tamás

közgazdász

Névváltozatok

Burger Tamás 

Születési adatok

1925. május 30.

Budapest

Halálozási adatok

2007. november 22.

Budapest

Temetési adatok

2007. december 21.

Budapest

Fiumei út (szóróparcella)


Család

Sz: Burger Dénes ügyvéd, Wohl Ibolya. F: Bárkány Júlia általános iskolai tanár. Testvére: Bácskai Vera (1930–2018) történész. Leánya: Bácskai Anna (1952–) és Bácskai Julianna (1957–).

Színésznek és rendezőnek készült, a Vajda János Társaság színházi kollégiumában ismerkedett meg Jákó Pállal és Major Tamással, illetve került kapcsolatba az illegális kommunista mozgalommal. Az ország megszállása után deportálták: Ács községnél (Komárom vm.) megszökött, és a szovjet csapatok bevonulásáig elrejtőzött. 

Iskola

A Színiakadémia hallgatója (1945–1947), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1959), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1973).

Életút

A MADISZ kulturális előadója (1945), a Szikra Könyvkiadó munkatársa (1946–1947), a Jóvátételi Hivatal orosz nyelvű kereskedelmi levelezője és tolmácsa (1947–1948). A Gazdasági Főtanács Sajtóosztályának vezetője (1948–1949), a Külügyminisztérium Politikai Főosztályának szovjet referense (1949), a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársa, miniszteri titkára (1949–1950).

 

A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Pénzügyi Tanszéke egy. adjunktusa (1950–1958), egy. docense (1958–1985), egy. tanára (1985–1995) és a Tanszék vezetője (1984–1995). A Béke Világtanács titkára (1962–1968), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöki tanácsadója (1968. ápr. 1.–1968. szept. 1.), az MNB Közgazdasági Főosztályának mb. vezetője (1968. szept. 1.–1968. dec. 31.), vezetője (1969. jan. 1-jétől), egyúttal az MNB ügyvezető igazgatója (1972. jún. 15.–1984), majd ismét az elnök tanácsadója (1990–1995). A Nemzetközi Bankárképző Intézet oktatási igazgatója (1988–1992).

Az Indiana Egyetem (1988) és a St. Gallen-i Főiskola (Svájc) vendégprofesszora (1990).

Pénzügypolitikával, a pénzügyi rendszer fejlődésével foglalkozott.

Elismertség

Az MTA Pénzügytani Bizottsága tagja. A Magyar Tőzsdealapítvány Bizottság elnöke (1988-tól). A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke (1994–1996).

 

A TIT budapesti szervezete közgazdasági szakosztályának elnöke.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Munka Érdemrend (ezüst, 1966 és 1972), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

 

Popovics Sándor-díj (1993).

Szerkesztés

A Pénzügyi Szemle szerkesztője (1952–1958), az Acta Oeconomica és a Magyar Nemzet szerkesztőbizottságának tagja (1992–1997), a Figyelő szerkesztőbizottságának elnöke (1997–2007).

 

Cikkei a fenti lapokon kívül még elsősorban a Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemlében (1953–1954), az Állam és Igazgatásban (1953-tól), a Társadalmi Szemlében (1954-től), a Statisztikai Szemlében (1954-től), a Gazdasági Figyelőben (1957-től), a Közgazdasági Szemlében (1961-től), a Pénzügy és Számvitel (1962-től), a Befektetés (1988-tól), a Bankrendszer (1988-tól), a Stádium (1988-tól) és az Aula c. lapokban jelennek meg (1991-től).

Főbb művei

F. m.: A takarékosságról. Dobrovits Ivánnal. (Állam és Igazgatás, 1953)
A kormányprogram végrehajtásának hatása a pénzforgalomra. (Gazdasági életünk egyes kérdései. Bp., 1954)
Hitelgazdálkodásunk új feladatai. (Közgazdasági Szemle, 1954)
Az önköltségcsökkentés néhány kérdése. (Pénzügyi Szemle, 1954)
A szocialista társadalom pénzének néhány elméleti kérdése. – Az önálló elszámolás alapjai. (Magyar Szovjet Közgazdasági Szemle, 1954)
Az életszínvonal mérése. (Statisztikai Szemle, 1954)
A Magyar Népköztársaság 1954. évi költségvetése. (Társadalmi Szemle, 1954)
A forgalomhoz szükséges pénzmennyiség törvénye. (Az MKKE Évkönyve, 1955)
Fokozzuk a pénzügyi ellenőrzés hatékonyságát! Riesz Miklóssal. (Társadalmi Szemle, 1955)
Tegyük ésszerűbbé a pénzgazdálkodást! (Pénzügyi Szemle, 1956)
Az értéktörvény jobb felhasználása. (Népszabadság, 1957. aug. 14.)
Az adózás alapkérdései. Többekkel. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1959)
A krónikus infláció okai a fő tőkés országokban. (Közgazdasági Szemle, 1961)
A tőkés nemzetközi pénzügyi rendszer strukturális zavarai. (Pénzügyi Szemle, 1969)
A valutakonvertibilitás problémái a nyugati világban. Borbély Lászlóval. (Közgazdasági Szemle, 1970)
A tőkés valutaválság: háttere, kiútja és kihatásai. (A Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Főosztálya Közleményei. 30. Bp., 1971)
A tőkésvilág pénzügyi rendszerének aktuális problémái. (Közgazdasági Szemle, 1971)
New Developments in State Enterprise Taxation in Hungary. (Acta Oeconomica, 1971)
Gazdaságpolitika. (A Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Főosztálya Közleményei. 34. Bp., 1972)
Pénzáru és pénzérték a jelenlegi kapitalizmusban. Részben kand. értek. is. (A Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Főosztálya Közleményei. 35. Bp., 1972)
Reform of the Economic Mechanism in Hungary. Development. 1968–1971. Szerk. Gadó Ottó. Írta. Többekkel. (Bp., 1972)
A gazdasági kockázatról. Huszti Ernővel. (Közgazdasági Szemle, 1973)
The Experience of Saving Banks in Socialist Economies and Its Applicability to Developing Countries. (Acta Oeconomica, 1973)
A pénz. Huszti Ernővel és Simon Péternével. (Korszerű társadalmi ismeretek könyvtára. Bp., 1974)
A pénz. (A mi világunk. 31. Bp., 1976)
A gazdasági kockázat és mérésének módszerei. Többekkel. (Korszerű matematikai ismeretek gazdasági szakemberek számára. 4. Bp., Közgazdasági és Jogi, 1976
oroszul: Moszkva, 1979)
Struktur des Bankwesens in Ungarn. Monográfia. Fogaras Istvánnal. (Struktur ausländischer Bankensysteme. 15. Frankfurt am Main, 1980)
A tőkés nemzetközi pénzügyi rendszer és a hitelpiacok várható helyzete. Balázs Bélánéval. (Külgazdaság, 1980)
A működőtőke behozatalának kérdéséhez. (Külgazdaság, 1982)
A magyar gazdaság monetizálása. Várhegyi Évával. (Gazdaság, 1983)
Az áru- és pénzviszonyok állapota, fejlesztése és kísérő jelenségei Magyarországon. Várhegyi Évával. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete kiadványa. Bp., 1984)
Hungarian Rate of Exchange Policy. (The New Hungarian Quaterly, 1984)
Pénzügyi fogalomtár. Brüll Máriával és Ligeti Sándorral. (Bp., 1986)
A növekedés, a tőkeszerkezet és a nemzetközi adósságválság. (Külgazdaság, 1986)
A magyar bankrendszer az átalakítás útján. (Társadalmi Szemle, 1986)
The Reorganization of the Banking System. (The New Hungarian Quaterly, 1987)
Értékpapírok és értékpapírpiacok. Többekkel. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1989
2. jav. kiad. 1991)
A drágaságról. A századforduló vitái és állásfoglalásai. Szerk., a bevezető tanulmányt írta Bánfi Tamással. (Tőzsdeelméleti tanulmányok. 5. A Magyar Tőzsdealapítvány kiadványa. Bp., 1990)
Hogyan gazdálkodjunk a tőkénkkel? (Vállalkozói ABC. Az Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda kiadványa. Bp., 1991)
New Phenomena in the Field of Domestic and International Finance in Central and Eastern Europe. (Aula [folyóirat], 1991)
Shadow Boxing over Economic Policy. Contradictory Phenomena in and Diverging Presciptions for the Hungarian Economy. (Társadalom és Gazdaság, 1995)
A forint fél évszázada. (Pénzügyi Szemle, 1996)
A bankok arculata. (Bankszemle, 1997)
Az euró. Visszatérés a valódi pénzhez. (Európa Fórum, 1997)
Kultúra és pénz. (Korunk, 1997)
Euróország és Magyarország. Az euró bevezetésének hatása a pénzpiacokra és Magyarországra. (Európai Uniós Füzetek. A Magyar Posta kiadványa. Bp., 1999)
Hogyan készül a költségvetés? Keretek és sarokszámok. 1–2. (Élet és Tudomány, 1999. 47–48.)
A kis- és középvállalkozások helyzete. 1–2. Fónagy Jánossal és Kállay Lászlóval. (Gépgyártástechnológia, 2000)
A kockázatitőke-finanszírozás. (Vezetéstudomány, 2000)
Árfolyam és árfolyam-politika. 1–2. (Élet és Tudomány, 2001. 26–27.)
A pénz a kaori kagylótól az euróig. Huszti Ernővel és Simon Péternével. (2. bőv. és átd. kiad. Bp., 2003)
Bolyai János „Pénztanáról”. Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. (Holmi, 2004)
Az euró kilátásai. (Külgazdaság, 2006).

F. m.: jegyzetei, tankönyvei: Pénzügytan. A magyar devizagazdálkodás szervezete. Jegyzet. (Bp., 1952)
Költségvetési és adórendszer. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1952)
Hitel a szocializmusban. Az MDP Pártfőiskola jegyzete. (Bp., 1953)
A pénz a szocializmusban. Jegyzet. (Bp., 1955)
Költségvetés és adórendszer. 1–6. füz. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1955–1956)
A belkereskedelem pénzügyei. Tankönyv. Szerk. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1956)
Pénzügyi alapismeretek. Tankönyv. Szerk. (Bp., 1956
2. kiad. 1958)
Költségvetés és vállalati finanszírozás. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1957–1958)
A szocializmus politikai gazdaságtana. Egy. és főisk. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1958)
Pénzügygazdaságtan. 1–4. füz. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1958)
A pénz, a költségvetés, a hitel és a pénzforgalom a szocializmusban. (Bp., Kossuth, 1959)
Költségvetés és ágazati pénzügyek. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1959 és utánnyomások 1960-tól)
Pénzügyek elmélete. Dobrovits Ivánnal és Hagelmayer Istvánnal. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1959 és utánnyomások 1960-tól)
Szocialista pénzügyi és hitelrendszer. Dobrovits Ivánnal és Riesz Miklóssal. Az MKKE jegyzete. (Bp., 1959 és utánnyomások 1960-tól)
A pénz értékének alakulása a kapitalizmusban és a szocializmusban. (Bp., Kossuth, 1961)
A nyereségrészesedés szerepe az anyagi érdekeltség rendszerében. (Bp., Kossuth, 1961)
A vállalatok bank- és hitelügyletei. A Magyar Jogász Szövetség vállalati jogtanácsosi tanfolyamának jegyzete. (Bp., 1982–1983)
Devizagazdálkodás Egy. tankönyv. Bánfi Tamással és Hagelmayer Istvánnal. (Bp., Aula, 1990)
Pénzügytan. Egy. tankönyv. Baka Istvánnéval és Bánfi Tamással. (Bp., Aula, 1992
2. kiad. 1993).

 

 

F. m.: szerk.: Boldirjev, Borisz Grigorjevics: Pénzügyek az európai népi demokráciákban. Sajtó alá rend. B. T. Ford. Kleszki István és Takács Ferenc. (A Pénzügyminisztérium kiadványa. Bp., 1952)
Pénzügyi fogalomtár. Szerk. Brüll Máriával és Ligeti Sándorral. Az előszót írta Medgyessy Péter. (Interinvest kisenciklopédia. 1. Bp., 1986)
Pénzügyi és kereskedelmi enciklopédia. Főszerk. (Bp., Novotrade, 1988)
Ötnyelvű pénzügyi értelmező szótár. Szerk. Többekkel. (Bp., Novotrade, 1990)
A Magyar Nemzeti Bank története. II. köt. Az önálló jegybank. 1924–1948. Szerk. (Bp., 1993)
Bankról, pénzről, tőzsdéről. Válogatott előadások a Bankárképzőben. Szerk. Többekkel. (A Bankárképző kiadványa. Bp., 1998)
Rabár Ferenc: A kötéltáncos magányossága. Vál. írások. R. F. műveinek bibliográfiájával. Szerk., az előszót írta B. T., sajtó alá rend. Juhász Angéla. (Bp., Osiris, 2002).

 

 

F. m.: ford.: Versigora, Pjotr Petrovics: Tiszta lelkiismeretű emberek. Regény. Ford. Mándi Stefániával. (Bp., Szikra, 1950
I–II. köt. 2. kiad. 1953)
Atlasz, Zaharij Venjaminovics: Pénzforgalom és hitel a Szovjetunióban. Ford. B. T. (A Pénzügyminisztérium kiadványa. Bp., 1951)
Dmitrijev, Mihail Vasziljevics: Iparvállalatok finanszírozása és hitelellátása. Ford. B. T. (Bp., Népszava, 1951)
Szakszaganszkij, T. D.: A termelés megszervezése a gépiparban. Ford. B. T. (A nehézipar könyvei. 58. Bp., 1951)
Rovinszkij, Nyikolaj Nyikolajevics: A Szovjetunió állami költségvetése. I–II. köt. Ford. Gallyas Ferenccel. (A Pénzügyminisztérium kiadványa. Bp., 1952)
Arakeljan, Artasesz Arkagyijevics: Állóeszköz-gazdálkodás a szovjet iparban. Ford. B. T. (Bp., Nehézipari Kiadó, 1952)
Arkadakszkaja, Marija Alekszandrovna–Sziluanov, M. A.: Az önálló elszámolás alapján működő üzemek tervezése és operatív számvitele. Ford. B. T. (Bp., 1952)
A szocialista újratermelés kérdései. Szerk. Kronrod, Jakov Abramovics. Ford. B. T. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1960)
Aaronovitch, Sam: A brit uralkodó osztály. Tanulmány a brit finánctőkéről. (Bp., 1963)
Kronrod, Jakov Abramovics: A társadalmi termék mint a szocializmus közgazdasági kategóriája. Ford. B. T. (Bp., 1965).

Irodalom

Irod.: B. T. (Heti VG, 1985. 4.)
Ki kicsoda a magyar gazdasági életben? A szerkesztőbizottság elnöke Kupa Mihály. (Bp., 2001)
Hübners Who is Who. (2. kiad. Zug, 2004)
B. T. nyugalmazott egyetemi tanár arról, hogyan született a Pénzügyi Szemle? (Pénzügyi Szemle, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője