Austerweil Géza
Austerweil Géza

2021. szeptember 26. Vasárnap

Austerweil Géza

vegyészmérnök

Születési adatok

1882. június 12.

Barsbaracska

Halálozási adatok

1964. február 29.

Párizs


Iskola

A zürichi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), a zürichi Technische Hochschulén műszaki doktori okl. szerzett (1906); Londonban H. Spencernél filozófiát tanult.

Életút

A zürichi Technische Hochschule tanársegéde (1910 előtt), Franciaországban telepedett le (1910–1914), az I. világháború kitörésekor hazatért, a fronton súlyosan megsebesült. Az összeomlás után a bécsi Hadügyminisztérium munkatársa (1918–1919), majd haláláig ismét Párizsban élt (1919-től). Az ország német megszállása idején a francia nemzeti ellenállási mozgalom résztvevője (1940–1944).

Bécsi tartózkodása idején saját, olcsó módszereivel gyantát és sellakot állított elő, Boszniai katonai szolgálata alatt szilvamagból sikerült zsiradékot kinyernie. Az 1930-as években ioncserélő anyagokkal és tulajdonságaikkal foglalkozott, 1945 után Frédéric Joliot-Curie munkatársaként az uránizotópok szétválasztását kutatta.

Főbb művei

F. m.: Untersuchungen über das Scheele’’sche Aetznatronverfahren. (Zürich–Bp., 1906)
A Schele-féle nátronlúg készítési eljárásáról. (Bp., 1908)
Die angewandte Chemie in der Luftfahrt. (München–Berlin, 1914)
Gewinnung und Verarbeitung von Harz und Harzprodukten. Roth Gyulával. (München–Berlin, 1917)
A gyanta és a gyantatermékek feldolgozása. Roth Gyulával. (Bp., 1919)
L’’échange d’’ione et les échangeurs. Principe et applications. (Paris, 1955).

Megjegyzések

MÉL I. téves születési hely: Baracska!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013