Aszódi Lili
Aszódi Lili

2023. június 3. Szombat

Aszódi Lili

orvos, immunológus, hematológus

Névváltozatok

Fülöp Tamásné 

Születési adatok

1927. április 27.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2018. november


Család

Dédszülei, anyai: Klein József szentesi kereskedő, Wiener Róza; Fränkl Henrik szentesi baromfikereskedő, Lederer Laura.

Nagyszülei: Aszódi Mór (= 1884-ig Sohr Mór), Mandl Fáni; dr. Klein Antal (1874. nov. 5. Dévaványa–1929. nov. 4. Szolnok) szolnoki ügyvéd, Fränkl Mária (1882. jún. 8. Szentes–1945. máj. 7. Szolnok).

Szülei: dr. Aszódi Ottó (1884. aug. 5. Méhkerék, Bihar vm.) ügyvéd, Klein Izabella (= Klein Bella, 1905. ápr. 13. Szolnok). 

Férje: 1949. dec. 24.–2018: Fülöp Tamás (1928. júl. 17. Debrecen–2019. júl. 16. Debrecen) orvos, az orvostudomány doktora, a DOTE Társadalomorvos Intézete igazgatója, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi központjának igazgatója.

Gyermekei, fia: Fülöp Tamás (1953–) orvos, az orvostudomány doktora és Fülöp Gyula.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szolnokon végezte, a Bánffy Katalin Leánygimnáziumban éretts. (1946), gimnáziumi osztálytársa volt Balázs Márta (1927–1994) orvos, patológus, gasztroenterológus, az orvostudományok doktora.

A DOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1955), az orvostudományok kandidátusa (1968).

Az MLEE általános tagozatán (1964) és filozófia szakosítóján is végzett (1967).

Életút

Családjával 1944-ben Ausztriába deportálták, visszatérése után fejezte be középiskolai tanulmányait.

A DOTE Élettani Intézetében Went István demonstrátora (1949–1952), gyakornoka (1952). A Hajdú-Bihar Megyei Vérkonzerváló Állomás, ill. 1963-tól a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórház Megyei Vérellátó Alközpont állomásvezető, ill. igazgató főorvosa (1953. máj. 16.–1979), majd családjával együtt Genfben telepedett le.

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).

A Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT)  tagja (1952-től).

Az MSZMP Debreceni Városi Bizottsága tagja (1957–1966).

Immunhematológiával foglalkozott, elsősorban a transzfúziós reakciók szövődményeit vizsgálta a transzfúzió által immunizált, azaz izoantitestekkel rendelkező betegeknél. Vizsgálatainak középpontjában a transzfúziók utáni fehérvérsejt (leukocita) és vérlemezke (trombocita) izoimmunizáció gyakoriságának tanulmányozása  volt. Elsők között ismerte fel a leukocita és trombocita izoantitestek patogenetikai jelentőségét, ezzel alapvetően új eredményeket ért el a leukocita és trombocita antigénrendszerek feltárásában. Munkássága alapvető jelentőségű a sikeres szervtranszplantáció alapját képező hisztokompatibilitás meghatározása terén.

Nevéhez fűződik a debreceni megyei vérkonzerváló állomás megszervezése, ahol az általuk ellátott területeken az első négy évben közel ötvenezer vérátömlesztést végeztek (ebből négyszázötven ambuláns transzfúzió volt, ill. hétezer véradót tartottak nyilván!) Kezdeményezésére Magyarországon először 1956-ban bevezették a terhes anyák Rh-vércsoportos szűrővizsgálatát, ill. szintén az ő javaslatára, a szülők Rh-vércsoport különbözősége esetén a várandós nőket itt először vették gondozásba és kísérték figyelemmel az egész terhességük alatt. Ha az anyák vérében a magzatot károsító ellenanyagot találtak, a szülést korábban indították meg, s az újszülött vérét vérátömlesztéssel kicserélték – így több száz kisgyermek életét sikerült megmenteni.

Aszódi Lili 1959-től a térítés nélküli véradómozgalom hazai megindításában vállalt megkerülhetetlen szerepet. (A Magyar Vöröskereszt 1959. évi I. Kongresszusán indult el az országos térítésmentes véradómozgalom, kezdődtek meg Magyarországon a véradónapok és a kiszállásos vérvételek. Hajdú-Bihar megyében az első kiszállásos vérvételt Aszódi Lili szervezte Polgár községben, 1960. ápr.-ban. 1965-től már az összes vérvétel 95%-a térítésmentes volt…) A térítésmentes véradás bevezetése és általános elterjedése idején, irányítása alatt a megyei vérellátóban 412 985 véradás történt, ill. a megyében 134 238 véradót tartottak nyilván (1959-től 1979-ig).

Írásai F. Aszódi Lili és Fülöp-Aszódi Lili néven is megjelentek.

Elismerés

Érdemes orvos (1960), Szocialista Munkáért Érdemérem (1963), a Magyar Vöröskereszt Csillagrendje (2011).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Polytransfundált betegek és multigravidák leukocyta és thrombocyta izoimmunizációjának egyes kérdései. Kand. értek. (Debrecen, 1967)
Humán antigének, autoantigének. Stenszky Valériával. (Autoimmun betegségek. Szerk. Petrányi Gyula. Bp., Akadémiai Könyvkiadó, 1974)
Az emberi vérsejtek alloantigén rendszerei. (Bp., Medicina Könyvkiadó, 1978
angolul: Alloantigen Systems of Human Leucocytes and Platelets. Bp., Akadémiai Kiadó, 1979)
A HLA-komplex. Stenszky Valériával. (Az orvostudomány aktuális problémái 33. Bp., Medicina Könyvkiadó, 1979)
Vörösvérsejt alloantigén rendszeren. (Az immungenetika alapjai. Szerk. Petrányi Győző. Bp., Medicina Könyvkiadó, 1986).

F. m.: tanulmányai: Hydraemia és thrombin-inaktivitás. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1952. 3.)
Adenosintrifoszfát hatása a denervált izom glykogenfoszforolízisére. Kostya Katalinnal és Varga Emillel. (Kísérletes Orvostudomány, 1954. 4.)
Szerzett haemolytikus anaemia familiaris vonzatokkal. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archivum, 1960. 3.)
A vérkonzerválásról. Stenszky Valériával. (Gyógyszerészet, 1960. 4.)
Adatok a fehérvérsejt izoimmunizáció kérdéseihez. Stenszky Valériával és Szabó Gyöngyivel. (A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórháza Tudományos Évkönyve, Debrecen, 1961)
Antiglobin consumptios vizsgálatok különböző kórképekben. Stenszky Valériával. – Vizsgálatok véradók morbiditási viszonyaira vonatkozóan. Fülöp Tamással és Lelkes Györgynével. (Haematologica Hungarica, 1961)
Az inkomplett anti-A és anti-B ellenanyagok kimutatása 0-s vércsoportú terheseknél és magas titerű 0-s véradóknál. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1961)
Felty-syndroma. 1–2. Stenszky Valériával és Groák Lajossal. (Rheumatologia, Balneologia, Allergologia, 1961)
Terhesek szervezett Rh-szűrésével és immunhematológiai ellenőrzésével szerzett tapasztalatok. Gyöngyössy Andorral. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1961. 1.)
A transzfúzió izoantitestképző hatása. Stenszky Valériával és Szabó Gyöngyivel. – Autoimmunizációs folyamatok vizsgálata haematológiai kórképekben. Stenszky Valériával. (Haematologia Hungarica, 1962)
Haematológiai betegek gondozásának kérdései. Szabó Gyöngyivel. (Haematologia Hungarica, 1963)
A chloroquin hatása a vörösvérsejtek antigén-antitest reakcióira. Stenszky Valériával. – A fehérvérsejt és thrombocyta izo- és autoantitestek reakcióinak befolyásolása chloroquinnal. Stenszky Valériával. – Az Rh[d] antigén-antitest reakció in vivo befolyásolása chloroquinnal. Stenszky Valériával. – A chloroquin hatása az antitest-termelésre. Stenszky Valériával. (Haematologia Hungarica, 1964)
Effect of Chloroquine on the Production of Antibodies. (Therapia Hungarica, 1965)
A leukocyta és thrombocyta izoimmunizációról. Stenszky Valériával. (A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórháza Tudományos Évkönyve, Debrecen, 1966)
A terhesek vércsoport-szerológiai szűrővizsgálatáról és gondozásáról. (Egészségügyi dolgozók évkönyve 1967. Szerk. István Lajos. Bp., Medicina Könyvkiadó, 1967)
A fibrinolysis gátlásának vizsgálata epsilon-amino-capronsavval. Stenszky Valériával és Hatvani Istvánnal. (Acta Pharmaceutica, 1968. 2-3.)
Multigravidák leukocyta és thrombocyta izoimmunizációja. Stenszky Valériával. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1969. 6.)
Az interruptio módszerének – curettage, vacuum aspiratio – befolyása a foteomaternalis izoimmunizációra. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1972. 5.)
Géninterakciók jelentősége egyes emberi vörösvérsejt alloantigén-rendszerek bioszintézisében. A vércsoportok felfedezésének 80. évfordulójára írt tanulmány. (Biológia [folyóirat], 1981. 2.).

F. m.: írásai az Orvosi Hetilapban: Kötődnek-e antibiotikumok szérumfehérje frakciókhoz? Csobán Györggyel és Stenszky Valériával. (1959. 2.)
Szérum foszfohexóz-izomeráz vizsgálatok véradókon. Bot Györggyel és
Stenszky Valériával. (1959. 6.)
Véralvadási vizsgálatok polycythaemia verás betegeken. Antal Lajossal, Hatvani Istvánnal, Nagy Györggyel. (1968. 15.)
Az interruptio befolyása foetomaternalis izoimmunizációra. Asztalos Miklóssal és Szabó Zsuzsával. (1968. 27.)
Rh-szenzibilizált terhesek szülészeti ellátása és a magzati eredmények klinikánk 20 éves anyagában. Többekkel. (1971. 10.)
Asztalos Miklóssal és Szabó Zsuzsával. A leukocyták és thrombocyták izoantigén-rendszereinek és pathogenetikai jelentőségüknek vizsgálatai. 1. Stenszky Valériával és Tímár Irmával. (1973. 2.).

Irodalom

Irod. és családi források: Sohr Mór tiszalöki illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Aszódi”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1884. febr. 6.)
Dr. Klein Antal szolnoki ügyvéd eljegyezte Fränkl Henrik, szentesi kereskedő leányát, Mariskát. (Budapesti Napló, 1903. jan. 1.)
Dr. Klein Antal ügyvéd, és neje, Fränkl Mária leányát, Bellát eljegyezte dr. Aszódi Ottó, Szolnokon. (Az Újság, 1925. nov. 15.)
Aszódi Lili: Fiatal orvosok jelene és jövője. (Egészségügyi Dolgozó, 1952. dec. 5.)
Aszódi Lili: Egyéves a Megyei Vérkonzerváló Állomás. (Néplap, 1954. máj. 16.)
Két éve működik a Hajdú-Bihar Megyei Vérkonzerváló Állomás. (Néplap, 1955. máj. 17.)
K. E.: Életet ment a vér. Látogatás a Vérkonzerváló Állomáson. [Beszélgetés dr. Aszódi Lili osztályvezető főorvossal és dr. Stenszky Ernőné főorvossal.] (Hajdú-Bihari Napló, 1957. szept. 8.)
F. F.: Hét év alatt húszezer liter vér a szenvedők megmentésére. [A megyei vérkonzerváló állomás működéséről.] (Hajdú-Bihari Napló, 1959. dec. 25.)
Aszódi Lili: Húszéves a térítés nélküli véradás. Vérátömlesztés és véradás tegnap, ma és holnap. [A véradások számának alakulása Hajdú-Bihar megyében.] (Hajdú-Bihari Napló, 1979. jún. 10.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P68-9H99?i=416&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6J3H-QMY3 (Dr. Klein Antal és Fränkl Mária házassági anyakönyve, 1903)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GY1-P4Q?i=3&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V9N-DW3J (Dr. Aszódi Ottó és Klein Izabella házassági anyakönyve, 1926)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GBQ-C8V?i=57&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V9F-31HY (Klein Antal halotti anyakönyve, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GBW-P98?i=320&cc=1452460 (Dr. Klein Antalné Fränkl Mária halotti anyakönyve, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPVK-97R3?i=524&cc=1452460 (Aszódi Lili és Fülöp Tamás házassági anyakönyve, 1949)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője